Truy cập nội dung luôn

Định Hóa 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

22-06-2020 15:34

Tính đến tháng 6/2020 huyện Định Hóa có 08 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Đồng Thịnh, Phượng Tiến, Bảo Cường, Trung Hội, Phúc Chu, Kim Phượng, Thanh Định và Phú Đình, Xã Sơn Phú đạt 18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10 đến 14 tiêu chí.

Phong trào luyện tập TDTT đã lan tỏa ở hầu hết các xóm, bản trên địa bàn huyện

Trong 5 tháng qua, UBND huyện đã và triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2020; tổ chức kiện toàn Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác chỉ đạo xã Trung Lương, Bộc Nhiêu (xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020). Tổ công tác của UBND huyện đã làm việc với xã Bộc Nhiêu, Trung Lương để chỉ đạo, tư vấn hướng dẫn xã thực hiện các tiêu chí chưa đạt, công tác lập hồ sơ đối với các tiêu chí đã hoàn thành đảm bảo đạt xã NTM năm 2020. Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nội dung xây dựng xã NTM, xã NTM kiểu mẫu; chỉ đạo các xã, các cơ quan, đơn vị được giao chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình hạ tầng nông thôn mới. Đồng thời, xây dựng Hướng dẫn, triển khai thực hiện vận động cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên các trường học, doanh nghiệp ủng hộ quỹ “Chung sức xây dựng NTM”, năm 2020.

Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo 02 xã (Trung Lương, Bộc Nhiêu) lập các hồ sơ tiêu chí đã đạt, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để phấn đấu đạt xã chuẩn NTM năm 2020; chỉ đạo các xã còn lại tăng từ 01 đến 02 tiêu chí so với năm 2019.

Thực hiện: Dương Chiêm