Truy cập nội dung luôn

Định Hóa hỗ trợ xóm xây dựng “Xóm nông thôn mới kiểu mẫu”

05-12-2018 15:13

Năm 2018, UBND huyện Định Hóa đã hỗ trợ các xóm xây dựng “ xóm nông thôn mới kiểu mẫu” gồm: xóm Nà De, xã Phúc Chu; xóm Bản Lác 2, xã Kim Phượng; xóm Làng Chủng, xã Trung Hội; xóm Đồng Làn, xã Đồng Thịnh và xóm Hùng Lập, xã Thanh Định.
Gia đình ông Nguyễn Văn Đạo, thôn Nà De, xã Phúc Chu được hỗ trợ 200 con gà lai ta từ chương trình xây dựng
“xóm nông thôn mới kiểu mẫu” năn 2018
Theo đó,  mỗi xóm được UBND huyện hỗ trợ 600 triệu đồng trong 2 năm 2018 – 2019. Ngoài ra, các xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu còn được hỗ trợ xi măng để đầu tư các công trình xây dựng hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn. Đến nay, đã có 02 xóm Hùng Lập, xã Thành Định và xóm Đồng Làn, xã Đồng Thịnh đã được UBND huyện thẩm định và phê duyệt, các xóm còn lại đang xây dựng kế hoạch trình UBND huyện phê duyệt.
Theo kế hoạch, năm 2018 toàn huyện có thêm 02 xã về đích nông thôn mới, đạt 200% kế hoạch; nâng tổng số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới lên 07 xã. Ưu tiên hỗ trợ chỉ đạo 10 xóm nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 25/3/2018 của BCH Đảng bộ huyện về đầy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn triển khai thực hiện xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu./.
Dương Chiêm (Đài TT-TH)