Truy cập nội dung luôn

Định Hóa: Phát triển mô hình hợp tác xã

17-12-2018 15:50

Những năm gần đây huyện Định Hóa luôn quan tâm tới công tác phát triển kinh tế trang trại và mô hình hợp tác xã để nâng cao được giá trị sản phẩm nông nghiệp cho bàn con nông dân. 


Ảnh: Đóng gói miến dong tại HTX nông nghiệp dịch vụ và thương mại Semaul xóm Tổ - Phượng Tiến

Năm 2018, huyện Định Hóa thành lập mới thêm 4 hợp tác xã bao gồm HTX nông nghiệp dịch vụ và thương mại Semaul xóm Tổ - Phượng Tiến; HTX chăn nuôi dịch vụ thương mại, tổng hợp Dương Hồng, xã Phú Đình; HTX nông sản Phú Đạt, xã Sơn Phú và HTX nông sản sạch xã Phượng Tiến. Như vậy, trên địa bàn huyện có 34 hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Huyện đã có nhiều chính sách khuyến khích các hợp tác xã, trang trại như vay vốn theo định mức, hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng theo nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới…
Các HTX hoạt động hiệu quả không những góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, mà hoạt động của HTX còn gắn với quá trình triển khai thực hiện những chương trình, dự án phát triển cộng đồng, như xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm cho lao động nông thôn, công tác giảm nghèo, do vậy đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thực hiện: Quế Chi, Trịnh Sơn (Đài TT-TH)