Truy cập nội dung luôn

​Sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

06-09-2019 08:00

Chiều 20/8, huyện Định Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019. Tới dự có lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.


Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019

Thời gian qua, các cấp ủy đảng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quán triệt, tổ chức triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân một cách toàn diện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến quán triệt về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc và sâu rộng. Trong 10 năm qua, huyện đã tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đúng luật, đúng pháp lệnh và đạt chất lượng cao. Tỷ lệ sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt trên 98% nhu cầu động viên. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với trên 1.655 thanh niên lên đường nhập ngũ. Hàng năm, 100% đơn vị dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện và hội thao với tỷ lệ 75% đạt khá, giỏi trở lên…Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai chặt chẽ các bước xét duyệt và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009-2019.

Thực hiện: Dương Chiêm – Triệu Vĩnh