Truy cập nội dung luôn

​Thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Kim Phượng

05-12-2018 16:26

Ngày 5/12, Hội đồng thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới của huyện đã tổ chức Hội nghị thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Kim Phượng. Dự  và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Theo báo cáo của UBND xã Kim Phượng, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới. Theo kết quả tự chấm điểm của xã đến thời điểm này, Kim Phượng cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới theo quy định là 19/19 tiêu chí, đạt 97,7/100 điểm. 
Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm tra đã cùng nhau thảo luận làm rõ những khó khăn còn lại như: Tiêu chí tổ chức chính trị về cán bộ công chức chưa đạt chuẩn theo quy định của Bộ nội vụ, tiêu chí giáo dục, tiêu chí văn hóa… Qua rà soát, đánh giá, chấm điểm, Hội đồng thẩm tra của huyện thống nhất xã Kim Phượng cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xã Nông thôn mới với kết quả tổng điểm các tiêu chí đạt 97,75/100 điểm..
Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đề nghị tới các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các tiêu chí cần phối hợp chặt chẽ, đánh giá, rà soát từng nội dung của các tiêu chí để hoàn thiện hồ sơ, báo cáo bổ sung những mục còn thiếu trong biên bản thẩm tra tiêu chí để gửi lại cho Văn phòng điều phối Nông thôn mới của huyện, sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối tỉnh) để công nhận xã Kim Phượng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018./.

Thực hiện: La Then, Triệu Voi (Đài TT - TH)