Truy cập nội dung luôn

Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng dành cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

17-01-2020 14:37

Ngày 16/01/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng dành cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020. Dự lễ bế giảng có các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, Ban Tuyên giáo - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Trong thời gian 4 ngày, 127 học viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng được tiếp thu 5 nội dung cơ bản đó là: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được thảo luận chuyên đề giáo dục Chủ nghĩa yêu nước.

Kết thúc khóa học các học viên đã làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập. Kết quả 100% học viên được Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện công nhận hoàn thành khóa học, trong đó có 3,1% xuất sắc; 59,1% đạt loại khá giỏi. Thông qua lớp bồi dưỡng này nhằm giúp các học viên nắm được những nội dung cơ bản của chương trình bồi dưỡng kết nạp Đảng. Từ đó mỗi học viên tự liên hệ bản thân mình, để có động cơ phấn đấu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để sớm được đứng vào hàng ngũ đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự./.

Thực hiện: Triệu Voi