Truy cập nội dung luôn

Chi trả trợ cấp cho gần 200 đối tượng chính sách

17-12-2019 23:48

Năm 2019, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Hóa đã tổ chức chi trả 2 đợt trợ cấp 1 lần cho 181 đối tượng từng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách

Căn cứ vào Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc về địa phương nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước, toàn huyện có 7 người được chi trả với tổng số tiền trên 41 triệu đồng. Trước đó, Ban chỉ huy quân sự huyện cũng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 24 của huyện thực hiện chi trả theo Quyết dịnh số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với Dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cho 174 người với số tiền trên 350 triệu đồng. Đồng thời, tiếp tục triển khai, chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ còn tồn sót báo cáo Ban chỉ đạo huyện trong thời gian tới./.

Thực hiện: Dương Chiêm