Truy cập nội dung luôn

Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa

04-10-2018 15:17

Hiện nay, lúa mùa trung giai đoạn chắc xanh, đỏ đuôi, lúa mùa muộn giai đoạn đứng cái, làm đòng. Điều kiện thời tiết nóng ẩm rất thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, Sâu đục thân 2 chấm, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn và chuột, nhện gié, sâu cắn gié, bệnh bạc lá, bệnh đen lép hạt xuất hiện và gây hại cho lúa từ giai đoạn trỗ trở đi làm ảnh hưởng đến năng suất. 
 


Ảnh: Bà con nông dân xóm Pa Trà, Phượng Tiến kiểm tra đồng ruộng

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trạm Bảo vệ thực vật huyện yêu cầu bà con nông dân cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật sau: Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Kiểm tra đồng ruộng phát hiện ổ rầy, phun thuốc trừ rầy khi ruộng có mật độ khoảng 1500 con/m2 (40 con/khóm trở lên). Sử dụng một trong các loại thuốc có trong danh mục đăng ký trừ rầy trên lúa để phun trừ. Những diện tích lúa đang làm đòng - trỗ và có nước, tuổi rầy nhỏ nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như: Confido 50EC, Actara 25WG, Chess 50WG, Sutin 5EC, Butyl 10WP, 40WG, 400SC...Những diện tích lúa từ giai đoạn chắc xanh đến chín, hoặc ở giai đoạn làm đòng - trỗ nhưng ruộng khô hạn, tuổi rầy lớn (không chủ động nước), sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như: Dragoannong 585EC, Bassa 50EC, Sairifos 585EC...        
Đối với sâu đục thân 2 chấm: Theo dõi diễn biến của trưởng thành, mật độ trứng và thời điểm sâu non nở. Sử dụng thuốc phun trừ sâu cho những ruộng có mật độ ổ trứng trên 0,3 ổ/m2 (3 ổ/10m2 ), thời điểm phun khi sâu non mới nở, những ruộng có mật độ ổ trứng cao trên 01 ổ/m2 (10 ổ/10m2) cần tiến hành phun kép 2 lần cách nhau từ 4 - 5 ngày. Thuốc dùng là một trong các loại được đăng ký trừ sâu đục thân trong Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam 
 Đối với bệnh khô vằn: Áp dụng tổng hợp các biện pháp chăm sóc cây khỏe, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện ổ bệnh, phun thuốc trừ bệnh bằng các loại thuốc đặc hiệu như: Carbenzim 50WP; Validacin 3SL, 5SL, 5SP; Tilt Super 300EC; Anvil 5SC; Starsuper 20WP, 60WP… Sau khi phun thuốc 5 - 7 ngày, kiểm tra lại, nếu bệnh chưa dừng phải phun lại. 
Đối với bệnh đạo ôn: Kiểm tra đồng ruộng, nếu phát hiện bệnh dùng thuốc đặc trị để phun trừ: Beam 75WP; Katana 20SC; Starsuper 10SC, 20SL, 60WP; Fuji-One 40EC. Đối với những ruộng lúa đã bị đạo ôn lá gây hại và những ruộng xung quanh cần phun thuốc phòng bệnh đạo ôn cổ bông vào thời điểm 5-7 ngày trước trỗ, khi trỗ đều và đầu giai đoạn vào sữa. 

Tin và ảnh: Minh Thư