Truy cập nội dung luôn

Chủ động phòng, trừ sâu bệnh hại lúa xuân

16-04-2020 08:42

Tháng 4 là thời điểm lúa xuân đang trong giai đoạn đẻ nhánh và chuẩn bị đứng cái làm đòng. Tuy nhiên, nhiều diện tích lúa đang xuất hiện tình trạng chuột đồng gây hại trên lúa. Để bảo vệ lúa xuân, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân tăng cường kiểm tra sâu bệnh, tuyên truyền và hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng, trừ hiệu quả.

          Sáng sớm, Ông Ma Văn Tịnh, xóm Nà Táp xã Đồng Thịnh đi kiểm tra diện tích 8 sào lúa của gia đình mình. Ông cho biết, trướng đây hơn 1 ngày, tôi đã kiểm tra và phát hiện tình trạng chuột đồng cắn lúa non rất nhiều, không ngờ đến hôm sau khi kiểm tra lại diện tích bị chuột phá hại càng tăng lên. Những ngày này, ông tranh thủ phát quang bờ ruộng và đắp dâng ngập khoảng 10cm nước nhằm hạn chế chuột phá hại diện rộng trên trà lúa xuân.

Ảnh: Ông Ma Văn Tịnh, xóm Nà Táp xã Đồng Thịnh

Cũng tranh thủ ra đồng bón thúc cho trà lúa xuân của gia đình mình. Bà Trần Thị Đành, xóm Kèn Dương, xã Tân Dương cho biết; Không chỉ gia đình bà mà nhiều hộ khác trên địa bàn xóm rất lo lắng về tình trạng chuột gây hại trên diện tích lúa xuân. Bà Đành cho biết, lúa non là thời điểm thân mềm, ngọt nhẹ và đang trong thời kỳ chuột phá hoại mạnh, nếu không kiểm tra thường xuyên và phòng trị kịp thời sẽ làm giảm năng xuất vụ xuân.

Ảnh: Bà Trần Thị Đành -  xóm Kèn Dương, xã Tân Dương

Cùng với chuột đồng đang gây hại, một số diện tích xuất hiện bệnh đạo ôn và bệnh khô vằn gây hại rải rác với mật độ và tỷ lệ hại nhẹ. Trước tình hình đó, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chỉ đạo cán bộ khuyến nông phụ trách các xã tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các vùng nhiễm bệnh để thông báo, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng, trừ.

          Bà Đinh Thúy Hảo, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Định Hóa cho biết: Đối với bệnh đạo ôn sử dụng thuốc Fuji – one 40EC, 40WP;  Starsuper 20SL, 60WP, Famycinusa 100WP, Katana 20EC phun kép 2 lần cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Bệnh khô vằn sử dụng thuốc Validasin 5SL, Anvil 5SC. Govit 50 SC… Sau khi phun thuốc 5 đến 7 ngày nếu bệnh chưa dừng bệnh tiến hành phun lại. Đối với chuột gây hại trên lúa, khuyến khích sử dụng các biện pháp vật lý, cơ học như đặt bẫy, có thể sử dụng các loại thuốc diệt chuột có trong danh mục được cho phép sử dụng.  Bà con nông dân có thể áp dụng các biện pháp nêu trên để phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, đảm bảo trà lúa chiêm xuân sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng xuất và sản lượng như kế hoạch đã đề ra.

Bài và ảnh: Cao Khánh