Truy cập nội dung luôn

Giải ngân trên 42,8 tỷ đồng các nguồn vốn vay

22-04-2019 09:08

Với mục tiêu giải ngân kịp thời nguồn vốn cho các đối tượng trên địa bàn vay, 3 tháng đầu năm đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Định Hóa đã giải ngân trên 42 tỷ 810 triệu đồng thuộc nguồn vốn ưu đãi. 

Trong đó, cho vay ưu đãi hộ nghèo 6 tỷ 808 triệu đồng; cho vay hộ cận nghèo 9 tỷ 715 triệu đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo trên 3 tỷ 197 triệu đồng cho vay giải quyết việc làm 850 triệu đồng; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 14 tỷ 913 triệu đồng. Còn lại cho vay chương trình mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, xuất khẩu lao động…
Để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng và thu hồi vốn theo đúng kỳ hạn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Định Hóa đã phân công cán bộ phụ trách từng xã, bám sát quá trình hoạt động của các tổ vay vốn, qua đó nắm rõ nhu cầu vay vốn của từng đối tượng để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng quý, từng tháng, phù hợp nhu cầu cấp trên giao. Hiện nay, đơn vị đã xây dựng được 473 tổ tiết kiệm vay vốn với dư nợ đến thời điểm này đạt trên 510 tỷ 333 triệu đồng (ảnh)./.

T/h: Dương Chiêm