Truy cập nội dung luôn

Hỗ trợ thực hiện 6 mô hình sản xuất rau an toàn

19-05-2020 10:20

Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã triển khai hỗ trợ xây dựng 6 mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ mới trên địa bàn huyện. Đến nay, việc sản xuất rau ở các mô hình này đang phát huy hiệu quả, năng suất rau thu được cao hơn.

Mô hình sản xuất rau an toàn tại thị trấn Chợ Chu

6 mô hình sản xuất rau an toàn có tổng diện tích trên 8.000m2 được 5 hộ gia đình và 1 hợp tác xã tại xã Kim Phượng, Bảo Cường và thị trấn Chợ Chu tham gia. Để thực hiện mô hình này, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện đã hỗ trợ trên 800 triệu đồng để người dân xây dựng nhà mái che nilon và lắp đặt hệ thống tưới nước tự động. Ngoài ra, các hộ dân tham gia mô hình còn được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo công nghệ của Israel. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, ưu điểm vượt trội của mô hình này đó là việc khắc phục được những yếu tố bất lợi của thời tiết như: giá rét, sương muối, mưa dầm. Mặt khác, do sử dụng hệ thống tưới nước tự động nên tiết kiệm được nhân công lao động, giảm chi phí trong sản xuất.

Để mô hình này được nhân rộng, thời gian tới, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ khoa học kỹ thuật để người dân từng bước thay đổi tập quán canh tác truyền thống, hướng tới sản xuất rau an toàn nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân và phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững./.

Thực hiện: Dương Chiêm