Truy cập nội dung luôn

Họp ban nội dung, ban đạo diễn

13-10-2018 08:33

Ngày 11/10 tại Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban nội dung, Ban đạo diễn đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ  diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; huy động lực lượng củng cố khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban nội dung, Ban đạo diễn.

 

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện đã thông qua các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các quyết định thành lập Ban nội dung, Ban đạo diễn. Theo đó, các thành viên trong ban chỉ đạo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị đạo diễn các ngành dọc tại cơ sở. Ngày 18/10 sẽ tiến hành khớp tình huống để mỗi thành viên nắm, và triển khai nhiệm vụ tại các xã diễn tập thực binh. Đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã vận hành theo cơ chế có sử dụng một phần thực binh sẽ thực hiện đối với 6 xã gồm: Đồng Thịnh, Bảo Linh, Định Biên, Thanh Định, Quy Kỳ và Linh Thông. Trong hai ngày 25 và 26/10, Thanh Định là xã được chỉ đạo diễn tập điểm, qua đó tổ chức rút kinh nghiệm để các đơn vị khác tổ chức diễn tập đạt kết quả như kế hoạch đề ra. Các xã còn lại vận hành theo Nghị quyết 28 diễn tập chiến đấu phòng thủ huy động lực lượng củng cố khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế xã hội với thời gian 04 ngày từ 24 đến 27 tháng 11 năm 2018
Trong cuộc họp này, các thành viên trong Ban nội dung, Ban đạo diễn đã cùng nhau thảo luận, chỉnh sửa và thống nhất các nội dung  văn bản trong kế hoạch diễn tập năm 2018, qua đó để thực hiện thành công cuộc diễn tập trong thời gian sắp tới đạt kết quả như kế hoạch đề ra./.

Tin, ảnh: Cao Khánh