Truy cập nội dung luôn

Lãnh đạo huyện làm việc với xã Trung Lương về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới

19-03-2020 23:17

Thực hiện chương trình công tác nông thôn mới năm 2020, ngày 18/3, Tổ công tác nông thôn mới huyện đã có buổi làm việc với xã Trung Iương về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thái Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên tổ công tác giúp việc NTM huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe Ban Chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới báo cáo kết quả đạt được trong thời gian qua. Những năm qua, cùng với nguồn ngân sách của tỉnh, huyện, đặc biệt là nguồn đóng góp của nhân dân và nguồn xã hội hóa, xã Trung Lương đã xây dựng đạt 14/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới. Có 5 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí 6- về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí 8.4 - về Thông tin và truyền thông, tiêu chí 10 -Về thu nhập,  tiêu chí - 13 về tổ chức sản xuất và tiêu chí 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm. Với những điều kiện thực tế xã Trung Lương còn nhiều hạn chế, địa bàn rộng, hệ thống giao thông trải dài, dân cư thưa thớt, một số thôn, xóm có quá ít hộ dân nên việc đầu tư, huy động nguồn kinh phí để xây dựng các thiết chế văn hóa – thể thao, đường giao thông nông thôn phục vụ người dân gặp nhiều khó khăn. Sau khi tiến hành sáp nhập các thôn, bản theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, xã Trung Lương còn lại 8 xóm, đây là điều kiện thuận lợi để Trung Lương tiến hành huy động các nguồn lực cùng với sự hỗ trợ của tỉnh và huyện nhằm hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt.

 Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Thái Bình - Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận,biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân xã Trung Lương trong thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã tiếp tục rà soát các tiêu chí mặc dù đã đạt nhưng có tính bền vững chưa cao, tập trung các nguồn lực quyết tâm xây dựng đạt một cách vững chắc các tiêu chí chưa đạt, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, từng ngành trong xã nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc đưa ra các giải pháp phù hợp để xây dựng hoàn thành các tiêu chí còn chưa đạt cũng như giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện cần có sự quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất để Trung Lương xây dựng thành công 19/19 tiêu chí trong bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới và nỗ lực cố gắng về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.

Thực hiện: Triệu Voi