Truy cập nội dung luôn

Nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ công chức và người dân

07-08-2019 17:17

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Ngành Tư pháp huyện đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường tuyên truyền nâng cao sự hiểu biết cho người dân và cán bộ, công chức các xã thị trấn, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực.

ảnh: Một hội nghị triển khai văn bản pháp luật cho hòa giải viên cơ sở

Từ đầu năm đến nay  Phòng Tư pháp huyện đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức được 5 hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới như Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Xử lý vi phạm hành chính và một số Nghị định xử phạt lĩnh vực chuyên ngành…. với trên 600 người tham dự; Tổ chức được 02 cuộc tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ theo dõi thi hành pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính và phổ biến giáo dục pháp luật với khoảng 300 lượt người tham dự. Phối hợp với các xã: Tân Thịnh, Trung Lương, Tân Dương tổ chức 03 hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới như Luật An ninh mạng, Luật Tố cáo, Luật Xử lý vi phạm hành chính và một số Nghị định xử phạt lĩnh vực chuyên ngành cho khoảng 210 lượt người tham dự. Tại các xã, thị trấn cũng đã tổ chức được 72 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật với trên 5.500 người tham dự, tổ chức được 01 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 60 lượt người tham dự, phát hành trên 1.800 bộ tài liệu…

Từ việc nâng cao kiến thức về pháp luật cho cho cán bộ, công chức và người dân đã góp phần giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo điều kiện duy trì quan hệ tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự trị an ở địa phương./.

Thực hiện: Trịnh Sơn (Trung tâm VH-TT&TT)