Truy cập nội dung luôn

Phấn đấu sản lượng thủy sản đạt trên 1.300 tấn

10-02-2020 17:35

          Trong năm 2019, toàn huyện có 798ha diện tích nuôi trồng thủy sản, sản lượng thủy sản đạt 1.134 tấn. Năm 2020, huyện đề ra kế hoạch phấn đấu sản lượng thủy sản các loại đạt 1.330 tấn với tổng diện tích nuôi trồng thủy sản là 700ha giảm 98ha so với năm 2019.

Nuôi cá lồng tại Hồ Bảo Linh

          Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã có phương án và giải pháp thực hiện phát triển chăn nuôi thủy sản. Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới về nuôi trồng thủy sản. Tận dụng tối đa mặt nước hiện có để nuôi cá thâm canh, bán thâm canh và nuôi cá ruộng nhằm tăng năng suất, sản lượng cá. Hỗ trợ kinh phí cho các mô hình khuyến ngư; hợp tác xã nuôi trồng thủy sản thâm canh sản xuất hàng hóa tập trung; phát triển nuôi cá lồng trên hồ chứa, các sông suối và kinh phí thực hiện chương trình bảo vệ, phát triển nguồn lợi thuỷ sản. Đến nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang chú trọng nuôi các giống thủy sản như: rô phi đơn tính, chép lai, chim trắng, diêu hồng, ếch…

Để tạo điều kiện cho người dân phát triển chăn nuôi thủy sản, cùng với việc duy trì các chính sách hỗ trợ hiện hành, thời gian tới, huyện sẽ phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh có các chính sách giao khoán, cho thuê diện tích mặt nước phù hợp để có đủ thời gian đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản; khuyến khích chuyển đổi những diện tích ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản.

Thực hiện: Dương Chiêm