Truy cập nội dung luôn

Tân Dương tổ chức huấn luyện Dân quân nòng cốt năm 2020

08-05-2020 17:07

Nhằm huấn luyện cho Lực lượng dân quân nòng cốt nắm được nhiệm vụ của lực lượng vũ trang năm 2020. Từ ngày 4/5 – 9/6/2020, Ban chỉ huy quân sự xã Tân Dương tổ chức thực hành huấn luyện dân quân nòng cốt. Trong huấn luyện đảm bảo quân số đạt 98,5% trở lên, quá trình huấn luyện đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Huấn luyện thực hành

Tham gia huấn luyện có 93 chiến sỹ dân quân nòng cốt (gồm chiến sỹ năm thứ nhất, dân quân tại chỗ, dân quân binh chủng và dân quân cơ động). Trong quá trình huấn luyện các học viên được tìm hiểu các chuyên đề chính trị với nội dung như: Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cánh mạng Việt Nam; tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Bên cạnh đó, các học viên còn được tìm hiểu về tính năng cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lựu đạn và một số loại mìn; cách sử dụng vũ khí tự tạo có chất nổ, không có chất nổ; tác dụng, cấu tạo các bộ phận của súng. Đồng thời, học viên còn được thực hành tháo, lắp súng; các tư thế ngắm bắn; cách ném lựu đạn và chắp nối đồ dùng gây nổ. Trong thời gian huấn luyện lực lượng dân quân còn chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Học chính trị

Qua huấn luyện, để lực lượng dân quân nòng cốt biết sử dụng và sử dụng thành thạo các loại vũ khí được trang bị, kỹ, chiến thuật cá nhân và phân đội để vận dụng linh hoạt khi có tình huống tác chiến xảy ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Thực hiện: Dương Chiêm