Truy cập nội dung luôn

Tập huấn công tác tài nguyên môi trường

11-12-2018 16:09

Ngày 10-12 Sở TNMT tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND huyện Định Hóa tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công chức ngành Tài nguyên môi trường. Dự và lên lớp có đồng chí Nguyễn Việt Anh – Chánh thanh tra Sở TNMT tỉnh, Vũ Lâm – Phó trưởng phòng QL đất đai Sở TNMT. 

Tham gia lớp tập huấn có hơn 50 cán bộ, công chức làm công tác TNMT các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn, ban ngành, đoàn thể của huyện được chuyền đạt kiến thức gồm 4 chuyên đề về các kỹ năng nghiệp vụ trong công tác triển khai, hướng dẫn người dân thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật đất đai; kỹ năng nghiệp vụ trong công tác giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai; công tác xử lý vi phạm về đất đai.
Tại lớp tập huấn, các cán bộ, công chức làm công tác TNMT cũng tập trung thảo luận, trình bày những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phương; những khó khăn trong công tác kiểm soát, giám sát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, những vi phạm luật đất đai…
Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giúp đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác môi trường các cấp trên địa bàn huyện nắm bắt được các cơ chế chính sách mới trong lĩnh vực TN&MT, giải quyết cơ bản các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý TNMT tại địa phương, góp phần tạo bước chuyển biến mới trong công tác quản lý nhà nước về TNMT trên địa bàn huyện./.

Thực hiện: Trịnh Sơn (Đài TT-TH)