Truy cập nội dung luôn

Tập trung xây dựng Nông thôn mới

16-07-2019 16:43

          Đến nay, huyện Định Hóa có 6/23 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; 01 xã đạt 18 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 9-15 tiêu chí. Năm 2019, huyện Định Hóa đã lựa chọn 03 xã gồm: Phú Đình, Sơn Phú và Thanh Định về đích nông thôn mới.

Description: IMG_1367

Mô hình kinh tế gia trại tại xã Quy Kỳ

          6 tháng đầu năm 2019, huyện Định Hóa đã tiến hành giải ngân trên 870 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, phân bổ cho 8 công trình khởi công mới. Hiện đã có 01 công trình được khởi công xây dựng; 02 công trình đang được chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục. Năm 2019, toàn huyện được hỗ trợ trên 12 nghìn tấn xi măng, phân bổ cho các xã để hỗ trợ 153 công trình đường giao thông, kênh mương nội đồng. Đến hết tháng 6 năm 2019, Tổ tư vấn thiết kế thuộc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện đã khảo sát thiết kế được 125 công trình, thuộc 17 xã. Đối với 03 xã phấn đấu về địch nông thôn mới năm 2019, Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức các buổi làm việc, giúp các xã tháo gỡ khó khăn, đề ra các giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí khó. Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện Định Hóa cũng đã tăng cường chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bảo Cường; kiểm tra các xóm nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020; tiếp tục triển khai kế hoạch vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

          Thời gian tới, huyện Định Hóa sẽ tập trung thực hiện tốt việc lồng nghép các nguồn lực chỉ đạo 03 xã Sơn Phú, Phú Đình và Thanh Định hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2019. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ đối với các tiêu chí đã đạt. Phấn đấu các xã còn lại tăng từ 1-2 tiêu chí so với năm 2018./.

Thực hiện: Dương Chiêm