Truy cập nội dung luôn

Thẩm định nông thôn mới xã Thanh Định

17-12-2018 16:43

Tại xã Thanh Định, sau khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện nông thôn mới, đến nay xã Thanh Định đã huy động tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã là 57 tỷ 513 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Trung Ương, tỉnh, huyện trên 47 tỷ đồng, ngân sách xã 271 triệu, vốn tín dụng  trên 18 tỷ, nhân dân đóng góp 9 tỷ 295 triệu đồng.

Từ các nguồn ngân sách này đã đầu tư xây dựng các công trình để đạt các tiêu chí theo quy định. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8,76%. Các tiêu chí khác điển hình như tiêu chí giao thông, nhà ở dân cư, thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hệ thống chính trị xã hội cũng đạt chuẩn theo hướng dẫn trong bộ 19 tiêu chí.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo xã Thanh Định báo cáo, đồng thời kiểm tra hồ sơ và rà soát, đánh giá từng tiêu chí. Các thành viên trong tổ thẩm định đã đóng góp vào các tiêu chí và cho ý kiến thống nhất. Các thành viên trong tổ thẩm định đã cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện và đồng ý đánh giá kết quả chấm điểm của xã Thanh Định với số điểm 97,95 điểm. Bên cạnh đó tổ thẩm định của huyện cũng yêu cầu xã Thanh Định tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình tỉnh sớm công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018. 

Tin, ảnh: Cao Khánh