Truy cập nội dung luôn

Thực hiện tốt công tác truy tố và xét xử

09-07-2019 09:42

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Định Hóa đã phối hợp áp dụng thủ tục rút gọn, tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Xét xử lưu động tại xã Bình Thành

Trong 6 tháng qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã tiếp nhận và thụ lý giải quyết truy tố 28 vụ với 48 bị can. Trong đó, án trật tự xã hội 18 vụ với 37 bị can; án ma túy 9 vụ với 10 bị can; án kinh tế 1 vụ với 1 bị can. Đối với Tòa án nhân dân huyện, trong 6 tháng đầu năm 2019, Tòa án đã tiếp nhận giải quyết 31 vụ với 51 bị cáo; đã tổ chức 03 phiên tòa xét xử lưu động, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và phòng, chống tội phạm trong mọi tầng lớp nhân dân.

Trong truy tố, xét xử án hình sự, sự phối hợp giữa hai ngành rất tích cực, tạo nề nếp trong công tác giải quyết án, truy tố, xét xử. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thụ lý, giải quyết án, nâng cao hiệu quả công tác./.

Thực hiện: Dương Chiêm