Truy cập nội dung luôn

Tiến độ xây dựng nông thôn mới quý I năm 2020

02-04-2020 17:38

          Quý I năm 2020, do ảnh hưởng của thời tiết cũng như dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây khó khăn cho tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, tuy nhiên, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Mô hình chuyển đổi diện tích canh tác cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm của gia đình ông Vũ Ngọc Quang, xóm Hồng Tiến, xã Trung Lương

         Theo thông kê, tính đến hết năm 2019, huyện Định Hóa có 8/22 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong số 12 xã chưa đạt chuẩn có 1 xã đạt 15 tiêu chí; 5 xã đạt 14 tiêu chi; 8 xã còn lại đều đạt từ 10-13 tiêu chí. Trong năm 2020 này, huyện Định Hóa lựa chọn 2 xã Trung Lương và Bộc Nhiêu về đích nông thôn mới. 3 tháng đầu năm 2020, UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn tập trung hỗ trợ 2 xã Trung Lương và Bộc Nhiêu thực hiện từng tiêu chí chưa đạt, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân. Các xã còn lại, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay đóng góp xây dựng nông thôn mới; tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

         Toàn huyện phấn đấu năm 2020 sẽ có 10/22 xã hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 45,5%./.

Thực hiện: Dương Chiêm