Truy cập nội dung luôn

Tổ công tác nông thôn mới của huyện làm việc với xã Trung Lương

14-08-2020 09:03

Ngày 13/8, Tổ công tác nông thôn mới của huyện do đồng chí Đặng Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Trung Lương về tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2020.

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, xã Trung Lương báo cáo tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, đến nay đã đạt được 13/19 tiêu chí, 06 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, thu nhập, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Để giúp địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2020, đại diện các cơ quan chuyên môn của huyện tham gia, đóng góp ý kiến, thảo luận và đưa ra phương án thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Thái Bình, Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Xã Trung Lương cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 06 tiêu chí chưa đạt;  tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tăng thu nhập; huy động mọi nguần lực; tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch về đích nông thôn mới trong năm 2020./.

Thực hiện: Dương Chiêm - La Then