Truy cập nội dung luôn

Tổng kết chế độ chính sách đối với Dân công hỏa tuyến

23-07-2019 11:12

Ngày 19/7, Ban chỉ đạo 24 huyện Định Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng chí Hoàng Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Sau 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy định và rộng khắp trên địa bàn huyện. Trong quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo 24 huyện đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên xuống kiểm tra, hướng dẫn giải quyết kịp thời, chu đáo ngay từ cơ sở. Quá trình xét duyệt, thẩm định, chi trả cho các đối tượng đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, không để xảy ra thiếu sót, tiêu cực. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tính đến nay, toàn huyện đã tổ chức chi trả chế độ theo Quyết định 49 cho 1.888 đối tượng với tổng số tiền chi trả gần 4 tỷ đồng. Trong đó: Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp là 1.551 đối tượng; tham gia kháng chiến chống Mỹ 91 đối tượng; tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là 246 đối tượng.  

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong thực hiện Quyết định số 49 về thực hiện chính sách đối với Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế./.

Thực hiện: Dương Chiêm – Thu Hoài