Truy cập nội dung luôn

Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2019

20-01-2020 16:49

Ngày 27-12, huyện Định Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương; Công tác giáo dục quốc phòng an ninh; Công tác phòng không nhân dân; Công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ gắn với huy động lực lượng cũng cố khu vực phòng thủ năm 2019. Triển khai nhiệm vụ năm 2020.

 
Năm 2019 toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm. Kết quả, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt theo quy định, đã mở 7 lớp bồi dưỡng bồi dưỡng nghiệp vụ với 443 đồng chí tham gia. Với công tác dân quân tự vệ, đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đề án xây dựng của tỉnh theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, không có thôn, bản trắng dân quân. Công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập gắn với phát triển kinh tế -  xã hội được chỉ đạo đạt nhiều kết quả. Về thực hiện chính sách hậu phương quân đội, trong năm, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức 2 đợt chi trả trợ cấp 1 lần cho 181 đối tượng từng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2019, huyện Định Hóa đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; 75 năm thành lập QĐND Việt Nam.
Năm 2020, huyện Định Hóa tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh, tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân rộng khắp; xây dựng, huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang địa phương; chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh...
Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019. Đồng thời, tặng giấy khen cho 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong công tác diễn tập phòng thủ cấp xã năm 2019 (ảnh)./.

Thực hiện: Dương Chiêm