Truy cập nội dung luôn

Trên 2.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội

09-07-2020 16:26

Từ năm 2016 đến nay, huyện Định Hóa đã huy động trên 2.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Đây là tổng nguồn vốn huyện Định Hoá huy động để thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư.

Hoàn thành khu tái định cư đường Hồ Chí Minh

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, huyện Định Hóa đã chỉ đạo khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Trung ương và tỉnh để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội và các công trình trọng điểm. Hiện có nhiều công trình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động như: Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 qua huyện Định Hoá; Bến xe khách Định Hoá… Cùng với đó, huyện cũng quan tâm đầu tư vào hạ tầng giao thông với hơn 200km đường xóm và liên xóm được đổ bê tông; hỗ trợ nhân dân xây nhà văn hóa. Đến nay 100% xã trên địa bàn huyện có đường bê tông và đường nhựa đến trung tâm; 90% tuyến đường liên thông, liên xóm được cứng hóa...

Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp năm 2019 như: Công trình Hồ Đèo Phượng, xã Linh Thông; Công trình Nhà đón tiếp, trưng bày ATK tại xã Trung Hội.../.

Thực hiện: Dương Chiêm