Truy cập nội dung luôn

Triển khai chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ

23-08-2019 08:14

Ngày 23/8, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp Trung tâm giống vật nuôi (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên) tổ chức Hội nghị triển khai chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ cho gần 100 đại biểu là các lãnh đạo, cán bộ chuyên môn 24 xã, thị trấn, đại diện các hộ chăn nuôi lợn giống, chủ các trang trại, gia trại trên địa bàn huyện.
Toàn cảnh Hội nghị tấp huấn
Hội nghị được nghe cán bộ của Trung tâm giống vật nuôi (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnhThái Nguyên) triển khai Quyết định 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi trong nông hộ giai đoạn 2015-2020. Quyết định của Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên về thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, tập trung vào các chính sách hỗ trợ cho các hộ dân về con giống, xử lý chất thải trong chăn nuôi...Tiếp đó, hội nghị cũng được nghe cán bộ Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn tập huấn bệnh dại và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc.
Việc hỗ trợ cho các hộ dân về con giống, xử lý chất thải trong chăn nuôi góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi nông hộ trên địa bàn huyện và bảo vệ môi trường sinh thái, đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ nhằm hoàn thành các tiêu chí về thu nhập và tiêu chí môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện./.
Thực hiện: Dương Chiêm – Trịnh Sơn