Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 14-KH-UBND V/v công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, năm 2022 13/01/2022 Nguyễn Minh Tú
2 13/KH-UBND V/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 13/01/2022 Nguyễn Minh Tú
3 13-KH-UBND V/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 13/01/2022 Nguyễn Minh Tú
4 2/BC-UBND Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Định Hó 07/01/2022 Nguyễn Minh Tú
5 04/KH-UBND v/v kế hoạch tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2022 05/01/2022 Nguyễn Minh Tú
6 4/UBND-TP v/v đẩy mạnh thực hiện dịch vụ chứng thực bản sảo điện tử từ bản chính 04/01/2022 Nguyễn Minh Tú
7 479/BC-UBND V/v Báo cáo công tác tiếp công dân từ tháng 72016 -7/2021 24/12/2021 Nguyễn Minh Tú
8 284/KH-UBND V/v tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của TTCP quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Định Hóa và tập huân nghiệp vụ xây dụng hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 21/12/2021 Nguyễn Minh Tú
9 4567/UBND-TP tổ chức thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Khánh Trình - xã Thanh Định, huyện Định Hóa 16/12/2021 Nguyễn Minh Tú
10 438-BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW năm 2021 16/12/2021 Nguyễn Minh Tú
11 434/BC-UBND V/v Báo cáo Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 15/12/2021 Nguyễn Minh Tú
12 433/BC-UBND V/v Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 15/12/2021 Nguyễn Minh Tú
13 401/BC-UBND Kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2021 02/12/2021 Nguyễn Minh Tú
14 380/BC-UBND V/v báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2021 21/11/2021 Nguyễn Minh Tú
15 378/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 21/11/2021 Nguyễn Minh Tú
16 4080-UBND-TP V/v Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 19/11/2021 Nguyễn Minh Tú
17 361/BC-UBND V/v đăng ký khai sinh của trẻ em là con lai 12/11/2021 Nguyễn Minh Tú
18 360/BC-UBND V/v công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 12/11/2021 Nguyễn Minh Tú
19 345/BC-UBND Báo cáo Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và đề xuất, kiến nghị 04/11/2021 Nguyễn Minh Tú
20 231/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 18/10/2021 Nguyễn Minh Tú