Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 206/KH-UBND V/v thực hiện Kế hoạch công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch Covid-19 cấp độ 5 trên địa bàn huyện Định Hóa 21/09/2021 Đặng Thái Bình
2 3000/UBND-VP V/v thực hiện Công văn số: 3273/STNMT-BVMT ngày 17/9/2021 của Sở Tài Nguyên và Môi trường 19/09/2021 Lý Văn Thắng
3 2995/UBND-VP V/v thực hiện Công văn số: 3668/CT-LĐ ngày 16/9/2021 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 19/09/2021 Lý Văn Thắng
4 203/KH-BCĐ v/v Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021 "Định hóa sẻ giọt máu đào" -Trao tặng đồng bào Miền Nam" 16/09/2021 Đặng Thái Bình
5 202/KH-UBND V/v Thực hiện " Chương trình phát triển Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Định Hóa 15/09/2021 Nguyễn Minh Tú
6 194/KH-UBND V/v phát động phong trào " Tuyên truyền vận động các hộ gia đình có khung sắt, lưới sắt bảo vệ ( dạng, chuồng cọp), tạo lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nan, cứu hộ " 09/09/2021 Nguyễn Minh Tú
7 193/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý, vụ án tham nhũng, giai đoạn 2021-2025" 09/09/2021 Nguyễn Minh Tú
8 190/KH-UBND v/v kế hoạch đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Định hóa cấp độ 5 06/09/2021 Nguyễn Minh Tú
9 188/KH-UBND V/v Kế hoạch đáp ứng cấp độ 5 trong phòng, chống dịch COVID-19trên địa bàn huyện Định Hóa 01/09/2021 Nguyễn Minh Tú
10 269/BC-UBND V/v báo báo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19trên địa bàn huyện Định Hóa từ 27/4/2021 đến nay 25/08/2021 Nguyễn Minh Tú
11 183/KH-UBND V/v thực hiện đề án " Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Định Hóa 25/08/2021 Nguyễn Minh Tú
12 182/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị triển khai Tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Báo cáo viên pháp luật huyện; Tuyên truyền viên pháp luật xã năm 2021 24/08/2021 Nguyễn Minh Tú
13 180/KH-UBND V/v tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới cho thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện; báo cáo viên pháp luật huyện; Tuyên truyền viên pháp luật xã năm 2021 23/08/2021 Nguyễn Minh Tú
14 174/KH-UBND v/v tổ chức cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách cho người có uy tín năm 2021 17/08/2021 Lý Văn Thắng
15 257/BC-UBND BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 16/08/2021 Nguyễn Minh Tú
16 256/BC-UBND v/v báo cáo tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản trên địa bàn huyện Định Hóa 16/08/2021 Lý Văn Thắng
17 254/BC-UBND V/v Tình hình, kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tháng 8 phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021 12/08/2021 Đặng Thái Bình
18 252/BC-UBND V/v báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 7; một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 (bản chuẩn) 10/08/2021 Nguyễn Minh Tú
19 250/BC-UBND V/v Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn huyện Định Hóa 09/08/2021 Nguyễn Minh Tú
20 249/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa 06/08/2021 Nguyễn Minh Tú