Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 154/KH-UBND Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các xã, thị trấn thược UBND huyện năm 2021 16/07/2021 Nguyễn Minh Tú
2 1017/UBND-NV Công văn - V/v Giải quyết chế độ cho viên chức có nguyện vọng nghỉ theo NQ 02/NQ-HĐND 07/07/2020 Hoàng Văn Sơn