Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 679/ĐA-UBND v/v Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 27/06/2019 Hoàng Văn Sơn
2 645/UBND-LĐTBXH - v/v Triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2019 20/06/2019 Lộc Kim Tuyết
3 646/UBND-TCKH v/v Tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản công 20/06/2019 Hoàng Văn Sơn
4 636/UBND-NV v/v đồng ý cho viên chức chuyển công tác 19/06/2019 Hoàng Văn Sơn
5 638/UBND-NV v/v Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức ngành nông nghiệp 19/06/2019 Hoàng Văn Sơn
6 639/UBND-LĐTBXH V/v Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo QĐ 62/2011/QĐ-TTGV/v Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo QĐ 62/2011/QĐ-TTG 19/06/2019 Lộc Kim Tuyết
7 641/UBND-VP V/v tổng hợp, lập báo cáo tài chính nhà nước 19/06/2019 Hoàng Văn Sơn
8 643/UBND-TP v/v Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng năm 2019 19/06/2019 Hoàng Văn Sơn
9 644/UBND-NN - v/v Trả lời đơn đề nghị hỗ trợ phòng chống thiên tai của xã Bộc nhiêu 19/06/2019 Phạm Việt Dũng
10 628/UBND-VP v/v Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh TN về việc kiểm tra hoạt động kiểm sát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông 18/06/2019 Hoàng Văn Sơn
11 629/UBND-NN v/v Kiểm tra, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Bình Thành 18/06/2019 Phạm Việt Dũng
12 630/UBND-NN V/v Đề nghị phê duyệt điều chỉnh diện tích và kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí huyện Định Hóa năm 2019 18/06/2019 Phạm Việt Dũng
13 631/UBND-TNMT - v/v xin ý kiến tham vấn phương án bảo vệ môi trường làng nghề 18/06/2019 Phạm Việt Dũng
14 632/UBND-TNMT - v/v đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi 18/06/2019 Phạm Việt Dũng
15 633/UBND-DT v/v Lập danh sách cử thành viên BCĐ và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện ĐA 2037 tỉnh TN 18/06/2019 Phạm Việt Dũng
16 634/UBND-VHTT v/v Cử cán bộ tham gia Độ ứng cứu và đảm bảo an ninh mạng trên địa bàn tỉnh TN 18/06/2019 Lộc Kim Tuyết
17 635/UBND-VHTT v/v Đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT cho cán bộ công chức các xã 18/06/2019 Lộc Kim Tuyết
18 622/UBND-VP v/v Quy định thời gian chốt số liệu báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, báo cáo năm 17/06/2019 Hoàng Văn Sơn
19 623/UBND-NV - v/v Đề xuất tiêu chí đánh giá thay thế Chỉ số CCHC năm 2019 17/06/2019 Hoàng Văn Sơn
20 624/UBND-VP v/v Giải quyết đơn của công dân 17/06/2019 Hoàng Văn Sơn