Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1020/UBND-NNPTNT Công văn - v/v Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra 07/07/2020 Lý Văn Thắng
2 1019/UBND-NNPTNT Công văn - v/v Thay đổi số điên thoại trực Ban chỉ huy và Văn phòng Thường trực BCH PCTT và TKCN huyện Định Hóa 07/07/2020 Hoàng Văn Sơn
3 1018/UBND-NV Công văn - V/v Đồng ý tiếp nhận viên chức 07/07/2020 Hoàng Văn Sơn
4 1017/UBND-NV Công văn - V/v Giải quyết chế độ cho viên chức có nguyện vọng nghỉ theo NQ 02/NQ-HĐND 07/07/2020 Hoàng Văn Sơn
5 1016/UBND-NV V/v Nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đủ tuổi nghỉ hưu 07/07/2020 Hoàng Văn Sơn
6 1014/UBND-VP v/v Tham mưu giải trình, làm rõ một số nội dung về kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020 07/07/2020 Hoàng Văn Sơn
7 1010/UBND-KTHT Công văn - V/v Đề nghị hỗ trợ kinh phí xử lý sạt lở đất đá tại xóm Nà Khao, xã Trung Hội huyện Định Hóa (gửi lại kèm theo VB) 07/07/2020 Lý Văn Thắng
8 1009/UBND-KTHT Công văn - v/v Triển khai thực hiện thi công xây dựng công trình 07/07/2020 Lý Văn Thắng
9 1008/UBND-VP Công văn - v/v Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020 06/07/2020 Hoàng Văn Sơn
10 1007/UBND-TP Công văn - v/v Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng năm 2019 06/07/2020 Hoàng Văn Sơn
11 1006/UBND-TP Công văn - v/v Báo cáo triển khai nhiệm vụ tập huấn nghiệp vụ TDTHPL và Xử lý VPHC tại địa phương 06/07/2020 Hoàng Văn Sơn
12 1005/UBND-VP V/v Phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác 06/07/2020 Hoàng Văn Sơn
13 1004/UBND-VP v/v Tham mưu nhiệm vụ công tác 06/07/2020 Hoàng Văn Sơn
14 1003/UBND-VP - v/v Xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2021 06/07/2020 Hoàng Văn Sơn
15 1002/UBND-NV - v/v Đề nghị khen thưởng thành tích cho gia đình có công với cách mạng 06/07/2020 Hoàng Văn Sơn
16 999/UBND-VP Công văn - v/v Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Thái Nguyên- Định Hóa triển khai hình thức cho vay vốn thông qua tổ liên kết 03/07/2020 Hoàng Văn Sơn
17 998/UBND-VP Công văn - v/v Nghiên cứu, xem xét tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV 03/07/2020 Hoàng Văn Sơn
18 1001/UBND-TCKH Công văn - V/v Tham gia đóng góp ý kiến dự thảo quyết định ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và ty lệ hao mòn tài sản cố định vô hinh; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh TN 03/07/2020 Hoàng Văn Sơn
19 997/UBND-VP Công văn - v/v Giao nhiệm vụ công tác 02/07/2020 Hoàng Văn Sơn
20 996/UBND-VP Công văn - v/v Giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng Đề án sáp nhập trường học trên địa bàn huyện 02/07/2020 Hoàng Văn Sơn