Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 240/BCĐ-VHTT v/v thông báo kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021 19/01/2022 Đặng Thái Bình
2 23-KH-UBND v/v công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phát động phong trào "Toàn dân phòng cháy, chữa cháy" trên địa bàn huyện Định Hóa 19/01/2022 Nguyễn Minh Tú
3 03-KH-TCD KẾ HOẠCH Tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 19/01/2022 Lưu Viết Linh
4 230/UBND-VP v/v triển khai Công văn số 209/UBND-KGVX, ngày 18/01//2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên 18/01/2022 Đặng Thái Bình
5 208/UBND-VP V/v thực hiện Công văn số: 183/UBND-KT ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc cung cấp thông tin các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 17/01/2022 Lý Văn Thắng
6 195/UBND-LĐTBXH v/v đề nghị tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng 17/01/2022 Đặng Thái Bình
7 194/UBND-LĐTBXH v/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 17/01/2022 Đặng Thái Bình
8 110/QĐ-UBND v/v trợ cáp xã hội thường xuyên hàng tháng bà Lý Thị Vinh xã Bình Thành 17/01/2022 Đặng Thái Bình
9 09/BC-UBND BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2021 17/01/2022 Nguyễn Minh Tú
10 02/CT-UBND CHỈ THỊ Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn huyện Định Hoá 17/01/2022 Nguyễn Minh Tú
11 97/QĐ-UBND cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí đối tượng BTXH 14/01/2022 Đặng Thái Bình
12 2/BC-TCD V/v báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư trong 01 và phương hướng nhiệm vụ tháng 2 năm 2022 14/01/2022 Lưu Viết Linh
13 188/UBND-TNMT V/v thực hiện công tác VSMT dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 14/01/2022 Lý Văn Thắng
14 18-KH-UBND V/v Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 25 trên địa bàn huyện Định Hóa 14/01/2022 Nguyễn Minh Tú
15 153/UBND-VHTT v/v Tuyên truyền bình ổn thị trường bất động sản 13/01/2022 Đặng Thái Bình
16 14-KH-UBND V/v công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, năm 2022 13/01/2022 Nguyễn Minh Tú
17 13/KH-UBND V/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 13/01/2022 Nguyễn Minh Tú
18 13-KH-UBND V/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 13/01/2022 Nguyễn Minh Tú
19 12/KH-UBND v/v Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 53 của UBND tỉnh 13/01/2022 Đặng Thái Bình
20 08/BC-UBND v/v Báo cáo công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tháng 1 năm 2022 13/01/2022 Đặng Thái Bình