Truy cập nội dung luôn
Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 67/QĐ-HĐND - v/v Chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp giải trình của TT HĐND huyện tháng 6/2019 23/05/2019 Lương Văn Lành
2 472/UBND-VP - v/v Tham mưu báo cáo nội dung giám sát của Ban Pháp Chế, HĐND huyện 22/05/2019 Hoàng Văn Sơn
3 473/UBND-VP - v/v Tham mưu báo cáo nội dung giám sát của Ban Kinh tế xã hội 22/05/2019 Hoàng Văn Sơn
4 64/QĐ-HĐND v/v Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện các kiến nghị đề nghị sau giám sát 21/05/2019 Lương Văn Ngân
5 471/UBND-VP V/v Tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 08 HĐND tỉnh TN khóa XIII 21/05/2019 Đoàn Văn Chiến
6 63/KH-HĐND v/v Tổ chức phiên giải trình của TT HĐND huyện 20/05/2019 Lương Văn Lành
7 466/UBND-VP v/v GXN đăng ký dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch không nung xã Bảo Cường, huyện Định Hóa tỉnh TN - CT TNHH Thương mại và xây dựng Hậu Thủy 20/05/2019 Hoàng Văn Sơn
8 467/UBND-VP - v/v Trả lời đơn của ông Ma Đức Thân thôn Làng há xã Lam Vỹ 20/05/2019 Hoàng Văn Sơn
9 469/UBND-TP - vvv trả lời đơn đề nghị ngày 02/4/2019 của bà Nguyễn Thị Hồng - TTCC 20/05/2019 Hoàng Văn Sơn
10 470/UBND-GDĐT - v/v Lập và nộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng giáo viên MN, TH và THCS năm 2018 20/05/2019 Hoàng Văn Sơn
11 61/HĐND-VP - v/v Giám sát việc thực hiện KL 269/KL-HĐND ngày 30/11/2018 của TT HĐND huyện 17/05/2019 Lương Văn Lành
12 460/UBND-VP - v/v Tham mưu đề xuất nội dung trình kỳ họp thứ 08, HĐND huyện 17/05/2019 Hoàng Văn Sơn
13 461/UBND-VP v/v Đề nghị thay đổi thời gian tổ chức diễn tập Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Định Hóa 2019 17/05/2019 Hoàng Văn Sơn
14 463/UBND-KTHT - v/v Đề nghị học tập kinh nghiệm trong thu hút đầu tư và thăm quan Công ty TNHH Kim Loại màu Quảng Ninh 17/05/2019 Phạm Việt Dũng
15 465/UBND-NN v/v hỗ trợ tiền ăn cho lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm 17/05/2019 Phạm Việt Dũng
16 60/HĐND-VP - v/v Đề xuất các nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 08 HĐND huyện 16/05/2019 Nguyễn khắc Kiên
17 457/UBND-VP v/v Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 HĐND huyện 16/05/2019 Hoàng Văn Sơn
18 459/UBND-VHTT v/v Trưng tập phục vụ Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Định Hóa lần thứ III, năm 2019 16/05/2019 Phạm Việt Dũng
19 442/UBND-NV v/v Triệu tập Đại biểu Dự Đại Hội dân tộc thiểu số huyện Định Hóa lần thứ III năm 2019 15/05/2019 Hoàng Văn Sơn
20 443/UBND-TNMT v/v Tăng cường quản lý các hoạt động khai thác đất, đá, cát, sỏi trái phép trên địa bàn huyện 15/05/2019 Hoàng Văn Sơn