Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 100/TB-UBND v/v Nghỉ công tác để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Ôn Văn Hiền 09/09/2019 Hoàng Văn Sơn
2 101/TB-UBND v/v Nghỉ công tác để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với Mai Thị Ái 09/09/2019 Hoàng Văn Sơn
3 1014/UBND-VHTT v/v Hướng dẫn bình xét danh hiệu gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa NTM năm 2019 06/09/2019 Lộc Kim Tuyết
4 1015/UBND-NV v/v Báo cáo số lương, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 06/09/2019 Hoàng Văn Sơn
5 1016/UBND-NV v/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức đủ tuổi nghỉ hưu 06/09/2019 Hoàng Văn Sơn
6 1017/UBND-NV - v/v Kiện toàn Chức danh chủ tịch hội Luật gia 06/09/2019 Hoàng Văn Sơn
7 1018/UBND-KTHT v/v Tổ chức Hội chợ Thương mại huyện Định Hóa 2019 06/09/2019 Phạm Việt Dũng
8 1019/UBND-NN v/v Thẩm định phê duyệt phương án trồng cây ăn quả theo đề nghị của UBND xã Trung Lương 06/09/2019 Phạm Việt Dũng
9 1020/UBND-TNMT v/v Đề nghị cho thuê đất 06/09/2019 Phạm Việt Dũng
10 1021/UBND-YT V/v Tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tế Trung Thu năm 2019 06/09/2019 Lộc Kim Tuyết
11 173/KH-UBND v/v Tổng kết 05 năm thực hiện Luật Phổ biến GDPL trên địa bàn huyện Định Hóa 06/09/2019 Hoàng Văn Sơn
12 285/BC-UBND V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 8 tháng, ước 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 06/09/2019 Hoàng Văn Sơn
13 99/TB-UBND v/v Nghỉ công tác để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức xã Phúc Chu 06/09/2019 Hoàng Văn Sơn
14 1011/UBND-VP v/v tăng cường thực hiện chương trình trồng quế 05/09/2019 Hoàng Văn Sơn
15 1012/UBND-TNMT V/v Tham gia hội nghị triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh TN 05/09/2019 Phạm Việt Dũng
16 1013/UBND-NN v/v Xét hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợn tiêu hủy do Bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn đợt II 2019 05/09/2019 Phạm Việt Dũng
17 171/KH-UBND v/v Kiểm tra công tác PBGDPL năm 2019 05/09/2019 Hoàng Văn Sơn
18 172/KH-UBND v/v Tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 05/09/2019 Hoàng Văn Sơn
19 98/TB-UBND v/v Kết luận Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Sơn tại phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019 05/09/2019 Đoàn Văn Chiến
20 1009/UBND-TNMT v/v lập hồ sơ đăng ký KHSD đất củ Công ty Xăng dầu Bắc Thái 04/09/2019 Hoàng Văn Sơn