Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 743/UBND-NV v/v đồng ý cho viên chức chuyển công tác 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
2 744/UBND-NV v/v xác định vùng dân tộc thiểu số 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
3 745/UBND-VP - v/v Bổ sung một số nội dung trong báo cáo quý II về thực hiện kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Định Hóa 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
4 746/UBND-VP v/v niêm yết địa chỉn tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
5 747/UBND-LĐTBXH v/v Đề nghị hỗ trợ kinh phí xóa nhà dột nát năm 2019 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
6 748/UBND-NV V/v Cử người tham gia công tác thi tuyển công chức năm 2019 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
7 127/TTr-UBND v/v đề nghị thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình các hạng mục phụ trợ trường THCS Phs Đình huyện Định Hóa 09/07/2019 Hoàng Văn Sơn
8 129/TTr-UBND v/v Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nâng cấp trường MN Bảo Linh huyện Định Hóa hạng mục Nhà lớp học 09/07/2019 Hoàng Văn Sơn
9 130/TTr-UBND v/v Xin chủ trương tổ chức Lễ cầu siêu cho các Anh hùng Liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ huyện Định Hóa nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày TBLS 09/07/2019 Hoàng Văn Sơn
10 733/UBND-NN v/v Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu 09/07/2019 Phạm Việt Dũng
11 734/UBND-NN V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Định Hóa 09/07/2019 Phạm Việt Dũng
12 735/UBND-NN - v/v Hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ các hộ chăn nuôi có lợ mắc bệnh Dịch tả lợn Châu phi buộc tiêu hủy trên địa bàn huyện ĐH đợt I 09/07/2019 Phạm Việt Dũng
13 736/UBND-VP v/v Xác minh tình hình bệnh liên cầu lợn tại xã Sơn Phú 09/07/2019 Hoàng Văn Sơn
14 191/BC-UBND v/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
15 193/BC-UBND - v/v Kết quả triển khai thực hiện tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng NTM gđ 2010-2020 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
16 194/BC-UBND V/v Tình hình thực hiện dự toan thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
17 195/BC-UBND - V/v Quyết toán ngân sách nhà nước huyện Định Hóa năm 2018 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
18 196/BC-UBND V/v Kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
19 197/BC-UBND V/v Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn
20 198/BC-UBND V/v Tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 08/07/2019 Hoàng Văn Sơn