Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1/QĐ-UBND v/v Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
2 2/QĐ-UBND v/v Tặng danh hiệu Lao động Tiên tiến năm 2018 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
3 3/QĐ-UBND v/v Khen thưởng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2018 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
4 4/QĐ-UBND v/v Khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2018 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
5 5/QĐ-UBND v/v Khen thưởng phong trào Định Hóa chung sức xây dựng NTM GĐ 2016-2018 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
6 6/QĐ-UBND - v/v Khen thưởng công tác Tiếp công dân năm 2018 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
7 7/QĐ-UBND v/v Khen thưởng phong trào Toàn dân phòng cháy chữa cháy năm 2018 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
8 8/QĐ-UBND v/v Phê duyệt dự toán nguồn kinh phí không giao tự chủ năm 2019 của Văn phòng HĐND UBND huyện 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
9 9/QĐ-UBND - v/v Khen thưởng đối với các cơ quan thuộc nghành của tỉnh, các hội xã hội, hội nghề nghiệp đã có thảnh tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm 2018 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
10 10/QĐ-UBND v/v Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được năm 2018 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
11 11/QĐ-UBND v/v Tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2018 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
12 12/QĐ-UBND v/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp chợ Cũ TTCC huyện Định Hóa 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
13 13/QĐ-UBND v/v xử phạt vi pham hành chính 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
14 14/QĐ-UBND v/v xử phạt vi pham hành chính 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
15 15/QĐ-UBND v/v Kiện toàn BCĐ phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Định Hóa 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
16 16/QĐ-UBND v/v kiện toàn BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Định Hóa 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
17 17/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lý Quang Toản 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
18 18/QĐ-UBND V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình Sửa chữa nâp cấp rãnh dọc hai bên đường từ UBND xã đến thủy luân xã Phượng Tiến huyện Định Hóa 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn
19 1/KH-UBND - v/v phân công, chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán NS NN năm 2019 02/01/2019 Hoàng Văn Sơn