Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 936/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 15/08/2019 Hoàng Văn Sơn
2 937/UBND-TNMT v/v Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường 15/08/2019 Phạm Việt Dũng
3 938/UBND-TNMT v/v Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, kiểm soát rác thải 15/08/2019 Phạm Việt Dũng
4 939/UBND-TNMT v/v đề ngị hỗ trợ kinh phí kiểm kê đất đai năm 2019 15/08/2019 Phạm Việt Dũng
5 940/UBND-NN - v/v Đề nghị cung cấp thông tin về việc trồng cây Macca trên địa bàn 15/08/2019 Phạm Việt Dũng
6 941/UBND-VP v 15/08/2019 Lộc Kim Tuyết
7 923/UBND-VP V/v Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng, dự ước 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2019 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
8 924/UBND-NV v/v sắp xếp, sáp nhập xóm 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
9 925/UBND-NV v/v Đề nghị chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã năm 2019 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
10 926/UBND-NV - v/v báo cáo số lượng cán bộ, công chức năm 2019 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
11 927/UBND-LĐTBXH v/v Báo cáo kết quả thực hiện đào tạo nghề cho LĐNT 14/08/2019 Hoàng Văn Sơn
12 912/UBND-TNMT v/v Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cửa hàng xăng dầu Thu Thảo số 2 Tân Dương xã Tân Dương huyện Định Hóa 13/08/2019 Phạm Việt Dũng
13 913/UBND-TCKH v/v báo cáo, cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán năm 2020 13/08/2019 Hoàng Văn Sơn
14 914/UBND-TCKH v/v Đăng ký bổ sung mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2019 13/08/2019 Hoàng Văn Sơn
15 915/UBND-TNMT v/v Giải quyết tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác GPMB dự án hồ chứa nước Đèo Phượng xã Linh Thông huyện Định Hóa 13/08/2019 Phạm Việt Dũng
16 916/UBND-NN v/v triển khai thực hiện hướng dẫn số 1699/HDLN-NN-TC ngày 07/8/2019 của Sở NN-PTNT- Sở Tài Chính 13/08/2019 Phạm Việt Dũng
17 917/UBND-NN v/v Kết nối chia sẻ trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai Thái Nguyên 13/08/2019 Phạm Việt Dũng
18 918/UBND-VP v/v Thực hiện các nội dung theo kế hoạch giám sát của Ban kinh tế xã hội HĐND huyện 13/08/2019 Hoàng Văn Sơn
19 920/UBND-LĐTBXH v/v Báo cáo kết quả thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020 13/08/2019 Hoàng Văn Sơn
20 921/UBND-NV v/v báo cáo số liệu tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện 13/08/2019 Hoàng Văn Sơn