Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 885/UBND-TCKH v.v điều chỉnh quy mô xây dựng của công trình nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường TH Phượng Tiến 09/08/2019 Hoàng Văn Sơn
2 886/UBND-LĐTBXH v/v đề nghị hưởng ché độ mai táng phí theo NĐ 150/2006/NĐ-CP 09/08/2019 Hoàng Văn Sơn
3 887/UBND-LĐTBXH - v/v Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo QĐ 62/2011/QĐ-TTg 09/08/2019 Hoàng Văn Sơn
4 888/UBND-LĐTBXH v/v đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo QĐ 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 09/08/2019 Lộc Kim Tuyết
5 889/UBND-VP v/v Triển khai chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng miễn phí 09/08/2019 Hoàng Văn Sơn
6 890/UBND-TNMT v/v giấy giao nhiệm vụ thanh việc cấp GCN QSD đất ông Lê Văn Mão trú tại phố Đoàn kết TTCC và ông Hà Văn Thành trú tại phố thống nhất TTCC 09/08/2019 Hoàng Văn Sơn
7 891/UBND-NV V/v sáp nhập xóm , tổ dân phố 09/08/2019 Hoàng Văn Sơn
8 893/UBND-NV v/v bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý 09/08/2019 Hoàng Văn Sơn
9 894/UBND-NV /v báo cáo đề nghị điều chỉnh giao định mức khoán thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 09/08/2019 Hoàng Văn Sơn
10 895/UBND-NV v/v Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo 09/08/2019 Hoàng Văn Sơn
11 873/UBND-NN v/v Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, đánh giá thực hiện theo QĐ số 1776/QĐ-TTG 08/08/2019 Phạm Việt Dũng
12 875/UBND-NN - v/v Nhận Pa Nô tuyên truyền đối với xã NTM kiểu mẫu, xóm NTM kiểu mẫu 08/08/2019 Phạm Việt Dũng
13 876/UBND-GPMB - v/v bố trí kinh phí bồi thường hỗ trợ công trình Đường tỉnh ĐT 264 Đại Từ - Định Hóa 08/08/2019 Phạm Việt Dũng
14 878/UBND-NV V/v Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua Chung tay CCHC gđ 2019-2025 08/08/2019 Hoàng Văn Sơn
15 879/UBND-VP v/v Phân công chuẩn bị nội dung tham luận 08/08/2019 Hoàng Văn Sơn
16 869/UBND-VP - v/v Thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2019-2020 07/08/2019 Hoàng Văn Sơn
17 870/UBND-NV V/v thống nhất thực hiện một số mẫu, biểu mẫu liên quan đến hồ sơ sáp nhập xóm, tổ dân phố 07/08/2019 Hoàng Văn Sơn
18 871/UBND-TCKH v/v giao nhiệm vụ thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu du lịch lịch sử, sinh thái liên hoàn Chùa Hang - Nhà tù Chợ Chu - Hồ Bảo Linh huyện ĐH 07/08/2019 Hoàng Văn Sơn
19 872/UBND-VP V/v Phân công thực hiện giải trình tại phiên họp giải trình của TT HĐND huyện 07/08/2019 Hoàng Văn Sơn
20 862/UBND-VP v/v báo cáo tai nạn rủi ro 06/08/2019 Hoàng Văn Sơn