Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 863/UBND-VP V/v Thực hiện công văn số 3115/UBND-TH ngày 02/8/2019 và công văn 1894/UBND-TH ngfy 22/5/2019 của UBND tỉnh 06/08/2019 Phạm Việt Dũng
2 864/UBND-TNMT - v/v Đề nghị hướng dẫn giải quyết mốt số vướng mắc, tồn tại trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến đất đai 06/08/2019 Phạm Việt Dũng
3 865/UBND-VP V/v Xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 06/08/2019 Hoàng Văn Sơn
4 866/UBND-VP /v Chuyển ý kiến cử tri đề nghị xem xét, giải quyết 06/08/2019 Hoàng Văn Sơn
5 867/UBND-VP v/v Đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo 06/08/2019 Hoàng Văn Sơn
6 868/UBND-VP v/v xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 08, HĐND huyện 06/08/2019 Hoàng Văn Sơn
7 851/UBND-NN v/.v Chỉ đạo xây dựng dự án trồng cây ăn quả tập trung tại xã Trung Lương 05/08/2019 Phạm Việt Dũng
8 852/UBND-TNMT v/v tham gia đóng góp ý kiến về cung cấp thông tin lập Đề Hoàn thiện CSDL TNMT kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ ngành 05/08/2019 Phạm Việt Dũng
9 853/UBND-TNMT - v/v Tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của TTCP quy định về dự báo, cảnh báo và truyên tin thiên tai 05/08/2019 Phạm Việt Dũng
10 854/UBND-TNMT v/v trả lời đơn của Bà Triệu Thị Bưởi, trú tại tổ 19, phường Quang Trung, TPTN 05/08/2019 Phạm Việt Dũng
11 855/UBND-VP - v/v Thực hiện khám, tư vấn chữa các bệnh thông thường về mắt miễn phí cho nhân dân huyện Định Hóa 05/08/2019 Hoàng Văn Sơn
12 856/UBND-VP - v/v Chỉ đạo phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong thi hành án dân sự 05/08/2019 Hoàng Văn Sơn
13 857/UBND-VP v/v Rà sóa, đánh giá hiện trạng rừng theo Kết quả kiểm kê rừng giai đoạn 2014-2015 05/08/2019 Phạm Việt Dũng
14 858/UBND-TNMT v/v Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Định Hóa 05/08/2019 Phạm Việt Dũng
15 859/UBND-NV - vv/ điều chỉnh thời gian thực hiện công tác sắp xếp sáp nhập xóm, tổ dân phố 05/08/2019 Hoàng Văn Sơn
16 860/UBND-NN - v/v đăng ký xã đạt chuẩn NTM năm 2020 05/08/2019 Phạm Việt Dũng
17 861/UBND-NV - v/v Đề nghị xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, nhân sự và tài chính 05/08/2019 Hoàng Văn Sơn
18 847/UBND-DT v/v tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng ATK, vùng DTTS ĐBKK gđ 2017-2020 02/08/2019 Hoàng Văn Sơn
19 848/UBND-DT v/v Tổng hợp kết quả thực hiện 15 tiêu chí xóm Phát triển bền vững từ 18/5/2017 đến 30/6/2019 02/08/2019 Hoàng Văn Sơn
20 849/UBND-VP v/v Cử học viên tham gia lớp bồi dưỡng 02/08/2019 Hoàng Văn Sơn