Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 850/UBND-VP v/v Đồng ý cho Bệnh viện mắt Hà Nội cơ sở 2 khám, tư vấn chữa các bệnh thông thường về mắt miễn phí cho nhân dân trên địa bàn huyện Định Hóa 02/08/2019 Lộc Kim Tuyết
2 837/UBND-GDĐT v/v Giao bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh nội trú năm học 2019-2020 01/08/2019 Lộc Kim Tuyết
3 838/UBND-TCKH v/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 01/08/2019 Hoàng Văn Sơn
4 839/UBND-NV v/v báo cáo kết quả thực hiện NĐ số 116/2010/NĐ-CP của Chính Phủ 01/08/2019 Hoàng Văn Sơn
5 840/UBND-NV v/v Chuyển đổi vị trí công tác 01/08/2019 Hoàng Văn Sơn
6 841/UBND-VP V/v tham gia giải quyết chuyển ý kiến của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền 01/08/2019 Hoàng Văn Sơn
7 842/UBND-NN v/v chủ động ứng phó với bão số 03 01/08/2019 Hoàng Văn Sơn
8 843/UBND-TCKH v/v Chủ trương cải tạo, sửa chữa nền Chợ Tân Lập để làm đường giao thông nội bộ trong chợ 01/08/2019 Hoàng Văn Sơn
9 845/UBND-KTHT - v/v Trả lời đơn của ông Vương Minh Hải xóm Quán Vuông 3 xã Trung Hội huyện Định Hóa 01/08/2019 Hoàng Văn Sơn
10 787/UBND-VP - V/v báo cáo số liệu dân số 19/07/2019 Hoàng Văn Sơn
11 788/UBND-VP v.v cung cấp tài liệu, hồ sơ cho Đoàn khảo sát Sở tài chính phục vụ công tác thanh tra tài chính năm 2018 19/07/2019 Hoàng Văn Sơn
12 791/UBND-TCKH v/v tham gia ý kiến Dự thảo NQ quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước 19/07/2019 Hoàng Văn Sơn
13 139/TTr-UBND v/v Nhập xã Kim sơn và xã Kim phượng để thành lập xã Kim Phượng, huyện Định Hóa 18/07/2019 Hoàng Văn Sơn
14 785/UBND-NV - v/v đồng ý tiếp nhận viên chức 18/07/2019 Hoàng Văn Sơn
15 74/TB-UBND v/v Tham gia cùng Đoàn đại biểu tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch HCM di tích văn phòng Bộ tổng tư lệnh của Đại tường Võ Nguyên Giáp. Tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương, Lễ cầu siêu, thắp nến tri ấn các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, Liệt Sỹ 17/07/2019 Hoàng Văn Sơn
16 138/TTr-UBND v/v Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Định Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 17/07/2019 Hoàng Văn Sơn
17 779/UBND-NV v/v Chuyển xóm thành tổ dân phố 17/07/2019 Hoàng Văn Sơn
18 780/UBND-NV v/v Chuyển xóm thành tổ dân phố 17/07/2019 Hoàng Văn Sơn
19 781/UBND-VP v/v tham mưu xây dựng báo cáo 17/07/2019 Hoàng Văn Sơn
20 783/UBND-TCKH v/v báo cáo tình hình thực hiện các khoản viện trợ Phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2019 17/07/2019 Hoàng Văn Sơn