Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 784/UBND-NV v/v bố trí sắp xếp cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 17/07/2019 Hoàng Văn Sơn
2 786/UBND-NN v/v báo cáo các nội dung về lực lượng và kinh phí hỗ trợ trong công tác phòng, chống Dịch tả Lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Định Hóa 17/07/2019 Phạm Việt Dũng
3 147/KH-UBND - v/v kế hoạch tổng kết thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc Tế 16/07/2019 Lộc Kim Tuyết
4 213/BC-UBND - v/v Kết quả 05 năm thực hiện CT số 43-CT-TU Ngày 11/6/2014 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh 16/07/2019 Hoàng Văn Sơn
5 214/BC-UBND - v/v Tiếp thu giải trình các ý kiến qua các cuộc họp Tổ, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện trước kỳ họp thứ 08 - HĐND huyện 16/07/2019 Hoàng Văn Sơn
6 215/BC-UBND - v/v Công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Định Hóa 16/07/2019 Phạm Việt Dũng
7 216/BC-UBND - v/v báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 16/07/2019 Phạm Việt Dũng
8 769/UBND-DT - v/v Báo cáo kết quả thực hiện QĐ 2085/QĐ- TTG ngày 31/10/2016 của TTCP 16/07/2019 Hoàng Văn Sơn
9 770/UBND-LĐTBXH V/v đề nghị kinh phí xây nhà hội chữ thập đỏ 2019 16/07/2019 Lộc Kim Tuyết
10 771/UBND-VP v/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2019 16/07/2019 Hoàng Văn Sơn
11 772/UBND-VP - v/v trình bày văn bản trình kỳ họp thứ 08 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 16/07/2019 Hoàng Văn Sơn
12 775/UBND-NN v/.v Phương án bố trí dân cư theo hình thức xen ghép ổ định tại chỗ Phòng tránh thiên tai năm 2019 huyện Định Hóa 16/07/2019 Phạm Việt Dũng
13 776/UBND-LĐTBXH v/v Phối hợp tổ chức chương trình trao quà cho trẻ em 16/07/2019 Lộc Kim Tuyết
14 777/UBND-VHTT - v/v Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm coca-Cola 16/07/2019 Lộc Kim Tuyết
15 778/UBND-VHTT v/v tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ 16/07/2019 Lộc Kim Tuyết
16 212/BC-UBND V/v Tổng kết 15 năm NQ 48/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2020 định hướng năm 2045 15/07/2019 Hoàng Văn Sơn
17 135/TTr-UBND v/v đề nghị thông qua phương án Hỗ trợ kinh phí trồng cây Quế đợt 2 trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2019 15/07/2019 Hoàng Văn Sơn
18 136/TTr-UBND v/v Bổ sung kinh phí thực hiện NQ 02/2018/NQ-HĐND của HĐN tỉnh TN 15/07/2019 Hoàng Văn Sơn
19 763/UBND-NN v/v Tham gia góp ý dự thảo quy định phạm vi vùng phụ cấn đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh TN 15/07/2019 Phạm Việt Dũng
20 764/UBND-NN v/v trả lời đơn của Nguyễn Thị Hồng Vân 15/07/2019 Phạm Việt Dũng