Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 765/UBND-TCKH v/v Đề xuất phương án sắp xếp xe ô tô dôi dư, hết thời gian tính hao mòn 15/07/2019 Hoàng Văn Sơn
2 766/UBND-NN v/v lập danh sách thành viên BCĐ, BQL Chương trình NTM các xã trên địa bàn huyện 15/07/2019 Phạm Việt Dũng
3 767/UBND-NN V/v Đăng ký học viên tham gia các lớp tập huấn đào tạo về chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2019 15/07/2019 Phạm Việt Dũng
4 768/UBND-TCKH v/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2020 huyện Định Hóa 15/07/2019 Hoàng Văn Sơn
5 145/KH-UBND v/v Thăm, tặng quà người có công với cách mạng tiêu biểu tổ chức lễ Cầu siêu, tri ân đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sỹ; Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ huyện nhan dịp kỷ niệm 72 năm ngày thương binh Liệt Sỹ 15/07/2019 Hoàng Văn Sơn
6 210/BC-UBND - V/v Sơ kết 02 năm thực hiện NQ số 18/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII và 04 năm thực hiện NQ 39/NQ-TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị 12/07/2019 Hoàng Văn Sơn
7 211/BC-UBND v/v Tình hình thực hiện CT 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội 12/07/2019 Hoàng Văn Sơn
8 758/UBND-TCKH - v/v cung cấp số liệu phục vụ kiểm tra công tác đấu thầu trên địa bàn huyện Định Hóa 12/07/2019 Hoàng Văn Sơn
9 759/UBND-TNMT - v/v Kiểm tra, rà soát, đề xuất xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn huyện Định Hóa 12/07/2019 Phạm Việt Dũng
10 760/UBND-LĐTBXH v/v Phối hợp tổ chức chương trình trao sữa cho trẻ em 12/07/2019 Lộc Kim Tuyết
11 761/UBND-BQLRATK v/v Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng 12/07/2019 Phạm Việt Dũng
12 209/BC-UBND - v/v báo cáo công tác quản lý khai cát sỏi trên địa bàn huyện Định Hóa 11/07/2019 Phạm Việt Dũng
13 132/TTr-UBND v/v Đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào Tạo 11/07/2019 Hoàng Văn Sơn
14 133/TTr-UBND V/v Đề nghị bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện Định Hóa ban hành 11/07/2019 Hoàng Văn Sơn
15 753/UBND-NN v/v tham gia góp ý dự thảo Quy định về phát hành và quản lý sử dụng biển Xe Hộ Đê làm nhiệm vụ khẩn cấp phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh TN 11/07/2019 Phạm Việt Dũng
16 754/UBND-TNMT v/v đề nghị trích đo vị trí khu đất tại xã Trung Hội huyện Định Hóa 11/07/2019 Phạm Việt Dũng
17 755/UBND-TP v/v đóng góp ý kiến vào nội dung phương án đơn giản hóa TTHC 11/07/2019 Hoàng Văn Sơn
18 756/UBND-TNMT v/v trả lời đơn của công dân Nông Văn Cam 11/07/2019 Phạm Việt Dũng
19 757/UBND-TCKH v/v Điều chỉnh danh mục dự án sử dụng nguồn dự phòng 10% NSTW hỗ trợ CT MTQG XD NTM GĐ 2016-2020 11/07/2019 Hoàng Văn Sơn
20 143/KH-UBND - v/v Thực hiện kết luận số 45/KL-TW, ngày 01/02/2019 của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT-TW của Ban bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông 11/07/2019 Hoàng Văn Sơn