Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 144/KH-UBND v/v Thực hiện Chỉ thị số 30-CT-TW ngày 22/01/2019 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của NTD 11/07/2019 Hoàng Văn Sơn
2 203/BC-UBND v/v lấy ý kiến cử tri về nhập xã Kim Sơn và xã Kim Phượng để thành lập xã Kim Phượng 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
3 204/BC-UBND v/v Đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC tỉnh TN năm 2019 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
4 205/BC-UBND v/v Tổng kết Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược CC Tư Pháp đến năm 2020 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
5 206/BC-UBND v/v Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh TN trên địa bàn huyện Định Hóa 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
6 72/TB-UBND - v/v nghỉ công tác đê giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phạm Thị Hoa 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
7 131/TTr-UBND V/v nhập xã Kim Sơn và kim phượng để thành lập xã Kim Phượng huyện Định Hóa 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
8 4015/QĐ-UBND - v/v Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa trường TH Đồng Thịnh huyện Định Hóa 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
9 4016/QĐ-UBND v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa trường THCS Lam Vỹ huyện Định Hóa 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
10 4017/QĐ-UBND v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa nâng cấp nhà bảo vệ sức khỏe Bệnh viện Đa khoa huyện ĐH 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
11 4018/QĐ-UBND v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa trường THCS Quy Kỳ huyện Định Hóa 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
12 4022/QĐ-UBND v/v Nghỉ công tác theo NQ 02/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh TN đối với ông Nguyễn Công Quế 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
13 4023/QĐ-UBND - v/v Nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí ông Nguyễn Văn Lợi xã Trung Hội 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
14 4024/QĐ-UBND v/v Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với Thái Văn Cương 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
15 737/UBND-VP - V/v Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ 08, HĐND huyện khóa XIX 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
16 738/UBND-VP v/v tham mưu giải trình, làm rõ một số nội dung về kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
17 739/UBND-VHTT v/v Thông tin, tuyên truyền sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Định Hóa 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
18 740/UBND-VHTT - v/v Góp ý dự thảo kế hoạch phân khai nguồn vốn và tổ chức thực hiện dự án thuê ngoài dịch vụ CNTT 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn
19 741/UBND-VHTT v/v tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh 10/07/2019 Lộc Kim Tuyết
20 742/UBND-NV v/v Đề nghị tạo điều kiện cho thuê địa điểm thi công chức và tham gia kỳ thi tuyển công chức năm 2019 10/07/2019 Hoàng Văn Sơn