Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 8/BC-UBND v.v báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
2 4/TB-UBND v/v Phân công phụ trách công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
3 2/TTr-UBND v/v Xin chủ trương chuyển đổi vị trí công tác theo NĐ 158/2000/NĐ-CP của CP đối với công chức, viên chức năm 2019 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
4 3/TTr-UBND - v/v Đề nghị khen thưởng năm 2018 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
5 4/TTr-UBND v/v Đề nghị khen thưởng phong trào " Chung tay CCHC năm 2018 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
6 2/CT-UBND v/v Tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên Đán kỷ Hợi 2019 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
7 4/KH-UBND v/v kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo NĐ 158/2007/NĐ-CP đối với công chức viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện năm 2019 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
8 45/QĐ-UBND v/v Thành lập BCĐ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 07/01/2019 Phạm Việt Dũng
9 46/QĐ-UBND v/v Kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện Định Hóa 07/01/2019 Phạm Việt Dũng
10 47/QĐ-UBND v/v Nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo NQ 02/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh TN đối với ông Hà Thế Trưởng 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
11 48/QĐ-UBND - v/v Nghỉ công tác theo NQ 02/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh TN đối với ông Nguyễn Ngọc Minh xã Tân Dương 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
12 49/QĐ-UBND - V/v nghỉ công tác theo NQ 02/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh TN đối với ông Dương Văn My xã Trung Lương 07/01/2019
13 50/QĐ-UBND v/v Cử công chức đi đào tạo trình độ Thạc Sĩ Mai Thị Hồng Hạnh 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
14 51/QĐ-UBND v/v Cử công chức đi đào tạo trình độ Thạc Sĩ ông Nguyễn Thị Hoàng Vân 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
15 52/QĐ-UBND vv/ Xếp mức thù lao đối với ông Lương Văn Tạo xã Phượng Tiến 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
16 53/QĐ-UBND v/V nâng bậc lương thường xuyên đối với Hoàng Văn Thái xã Phú tiến 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
17 54/QĐ-UBND v/v công nhận kết quả đánh giá và phân loại viên chức Trạm Khuyến Nông công tác tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2018 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
18 55/QĐ-UBND - v/v điều động viên chức Đỗ Thị Chuyên 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
19 56/QĐ-UBND v/v khen thưởng thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT tỉnh TN năm 2018 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn
20 57/QĐ-UBND - v/v Kiện toàn BTC chương trình Xuân ấm tình thương huyện Định Hóa năm 2019 07/01/2019 Hoàng Văn Sơn