Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 197/UBND-VP Công văn - V/v Giải quyết ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND huyện 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
2 195/UBND-VP Công văn - v/v Cập nhật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn ngày 20/02/2020 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
3 194/UBND-VP Công văn - V/v Triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
4 193/UBND-VHTT Công văn - V/v Đề nghị cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện CT 49/CT-TW 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
5 191/UBND-KTHT Công văn - v/v Đề nghị mở rộng đoạn đường tránh khu vực ngã 3 Quán vuông, xã Trung Hội, huyện Định Hóa thuộc dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ KM 31(QL3) đến di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch HCM) 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
6 190/UBND-NV v/v bàn giao giữa xã Kim Sơn và xã Kim Phượng sau khi sáp nhập 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
7 189/UBND-TNMT Công văn - v/v Thực hiện bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Định Hóa 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
8 188/UBND-TNMT Công văn - v/v Tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 (do virut Corona chủng mới gây ra) 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
9 187/UBND-TNMT Công văn - v/v Thực hiện xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
10 186/UBND-LĐTBXH Công văn - V/v Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo QĐ 62/2011/QĐ-TTG 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
11 185/UBND-LĐTBXH Công văn - V/v Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo NĐ 150/2006/NĐ-CP 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
12 184/UBND-LĐTBXH Công văn - V/v Giấy giới thiệu Trần Đức Chuẩn xã Sơn Phú 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
13 183/UBND-NV Công văn - v/v Báo cáo số lượng phó trưởng công an xã, thị trấn 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
14 182/UBND-NV Công văn - v/v tham gia ý kiến vào dự thảo lần 3 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
15 181/UBND-VP Công văn - v/v Cập nhật về công tác phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn ngày 19/02/2020 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
16 180/UBND-DT Công văn - v/v Báo cáo kết quả, quyết toán vốn thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc năm 2019 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
17 179/UBND-VP Công văn - V/v Tiếp tục xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cơ sở 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
18 178/UBND-VP Công văn - v/v Tăng cường công tác quản lý lao động để phòng, chống dịch bệnh Covid 19 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
19 177/UBND-VP Công văn - v/v Cập nhật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn ngày 18/02/2020 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
20 176/UBND-VP Công văn - v/v Tăng cường quản lý người lao động trở về và đến từ vùng dịch covid 19 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
21 175/UBND-VP Công văn - v/v Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện CT 50-CT-TW của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa IX 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
22 174/UBND-NN Công văn - v/v Khẩn trương triển các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện Định Hóa 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
23 172/UBND-LĐTBXH Công văn - V/v Đề nghị kiện toàn chức danh chính trị viên, chính trị viên phó của BCH QS khối HĐND và UBND huyện 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
24 171/UBND-LĐTBXH Công văn - V/v Thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2020 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
25 170/UBND-LĐTBXH Công văn - v/v Đo, kiểm tra thiết bị thu lôi, chống sét năm 2020 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
26 169/UBND-TNMT Công văn - v/v Đề nghị chỉnh lý Hồ sơ địa chính xã Kim Phượng huyện Định Hóa 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
27 168/UBND-TNMT Công văn - V/v Điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh TN 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
28 167/UBND-TNMT Công văn - V/v thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
29 166/UBND-TNMT Công văn - v/v Trả lời đơn của bà Lưu Thị Ngọc xóm Quán Vuông 4, xã Trung Hội 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
30 165/UBND-VP Công văn - v/v Cập nhật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn ngày 17/02/2020 17/02/2020 Hoàng Văn Sơn