Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 197/UBND-VP Công văn - V/v Giải quyết ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND huyện 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
2 195/UBND-VP Công văn - v/v Cập nhật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn ngày 20/02/2020 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
3 194/UBND-VP Công văn - V/v Triển khai Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
4 193/UBND-VHTT Công văn - V/v Đề nghị cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện CT 49/CT-TW 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
5 191/UBND-KTHT Công văn - v/v Đề nghị mở rộng đoạn đường tránh khu vực ngã 3 Quán vuông, xã Trung Hội, huyện Định Hóa thuộc dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ KM 31(QL3) đến di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (Nhà tưởng niệm Chủ tịch HCM) 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
6 190/UBND-NV v/v bàn giao giữa xã Kim Sơn và xã Kim Phượng sau khi sáp nhập 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
7 189/UBND-TNMT Công văn - v/v Thực hiện bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn huyện Định Hóa 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
8 188/UBND-TNMT Công văn - v/v Tăng cường biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 (do virut Corona chủng mới gây ra) 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
9 187/UBND-TNMT Công văn - v/v Thực hiện xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định 20/02/2020 Hoàng Văn Sơn
10 186/UBND-LĐTBXH Công văn - V/v Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo QĐ 62/2011/QĐ-TTG 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
11 185/UBND-LĐTBXH Công văn - V/v Đề nghị hưởng chế độ mai táng phí theo NĐ 150/2006/NĐ-CP 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
12 184/UBND-LĐTBXH Công văn - V/v Giấy giới thiệu Trần Đức Chuẩn xã Sơn Phú 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
13 183/UBND-NV Công văn - v/v Báo cáo số lượng phó trưởng công an xã, thị trấn 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
14 182/UBND-NV Công văn - v/v tham gia ý kiến vào dự thảo lần 3 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
15 181/UBND-VP Công văn - v/v Cập nhật về công tác phòng, chống dịch covid 19 trên địa bàn ngày 19/02/2020 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
16 180/UBND-DT Công văn - v/v Báo cáo kết quả, quyết toán vốn thực hiện Chương trình 135 và các chính sách dân tộc năm 2019 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
17 179/UBND-VP Công văn - V/v Tiếp tục xem xét, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cơ sở 19/02/2020 Hoàng Văn Sơn
18 178/UBND-VP Công văn - v/v Tăng cường công tác quản lý lao động để phòng, chống dịch bệnh Covid 19 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
19 177/UBND-VP Công văn - v/v Cập nhật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn ngày 18/02/2020 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
20 176/UBND-VP Công văn - v/v Tăng cường quản lý người lao động trở về và đến từ vùng dịch covid 19 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
21 175/UBND-VP Công văn - v/v Tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện CT 50-CT-TW của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa IX 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
22 174/UBND-NN Công văn - v/v Khẩn trương triển các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện Định Hóa 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
23 172/UBND-LĐTBXH Công văn - V/v Đề nghị kiện toàn chức danh chính trị viên, chính trị viên phó của BCH QS khối HĐND và UBND huyện 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
24 171/UBND-LĐTBXH Công văn - V/v Thực hiện cho vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm năm 2020 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
25 170/UBND-LĐTBXH Công văn - v/v Đo, kiểm tra thiết bị thu lôi, chống sét năm 2020 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
26 169/UBND-TNMT Công văn - v/v Đề nghị chỉnh lý Hồ sơ địa chính xã Kim Phượng huyện Định Hóa 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
27 168/UBND-TNMT Công văn - V/v Điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh TN 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
28 167/UBND-TNMT Công văn - V/v thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
29 166/UBND-TNMT Công văn - v/v Trả lời đơn của bà Lưu Thị Ngọc xóm Quán Vuông 4, xã Trung Hội 18/02/2020 Hoàng Văn Sơn
30 165/UBND-VP Công văn - v/v Cập nhật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn ngày 17/02/2020 17/02/2020 Hoàng Văn Sơn
31 164/UBND-TNMT Công văn - V/v Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn các xã, thị trấn 17/02/2020 Hoàng Văn Sơn
32 163/UBND-VP Công văn - V/v Cập nhật lại về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn ngày 16/02/2020 16/02/2020 Hoàng Văn Sơn
33 162/UBND-VP Công văn - V/v Đôn đốc việc thực hiện công tác Kiếm sát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 14/02/2020 Hoàng Văn Sơn
34 161/UBND-NV Công văn - v/v bổ nhiệm lại cán bộ 14/02/2020 Hoàng Văn Sơn
35 160/UBND-TCKH Công văn - V/v Thực hiện các Kết luận thanh tra của Sở Tài Chính 14/02/2020 Hoàng Văn Sơn
36 159/UBND-VP Công văn - V/v Cập nhật lại về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn ngày 14/02/2020 14/02/2020 Hoàng Văn Sơn
37 143/UBND-VP Công văn - V/v Tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống bệnh dịch mùa Đông Xuân 14/02/2020 Hoàng Văn Sơn
38 158/UBND-NN Công văn - Vv/ báo cáo kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2017-2020 và lập kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng gđ 2021-2025 định hướng đến năm 2030 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
39 157/UBND-LĐTBXH Công văn - v/v Tăng cường quản lý người dân đi lao động tại các địa phương trong vòng vùng có dich bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
40 156/UBND-VP Công văn - v/v Báo Cáo việc bố trí Trưởng Công an xã, thị trấn 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
41 155/UBND-VP Công văn - v/v Cập nhập về công tác phòng chống dịch do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn ngày 13/02/2020 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
42 154/UBND-TNMT Công văn - v/v Xử lý sụt lún đất tại xã Kim Phượng, huyện Định Hóa 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
43 152/UBND-KTHT Công văn - V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo tờ trình, NQ bãi bỏ NQ số 70/2015/NQ-HĐND ngày 12/5/2015 của HĐND tỉnh 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
44 151/UBND-KTHT Công văn - v/v Tham gia ý kiến vào dự thảo QĐ bãi bỏ QĐ số 3019/2005/QĐ-UBND ngày 29/12/2005 của UBND tỉnh TN 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
45 150/UBND-KTHT Công văn - V/v Cử thành viên tham gia BCĐ, thành viên tổ giúp việc BCĐ chính sách nhà ở và thi trường bất động sản tỉnh TN 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
46 149/UBND-KTHT Công văn - v/v Tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 cầu dân sinh trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh TN 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
47 148/UBND-NN Công văn - v/v tổ chức kê khai hoạt động chăn nuôi trên đia bàn 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
48 147/UBND-NV Công văn - v/v thực hiện hợp đồng lao động theo NĐ 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
49 146/UBND-NV Công văn - v/v Nâng lương trước thời hạn 2019 đối với cán bộ, công chức cấp xã 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
50 145/UBND-NV Công văn - V/v Xin ý kiến đăng ký danh sách lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương năm 2020 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
51 144/UBND-NV Công văn - v/v báo cáo số lượng Phó công an xã, thị trấn 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
52 142/UBND-TCKH Công văn - v/v Báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư năm 2019 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
53 141/UBND-TCKH Công văn - v/v Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dựng đấu thầu qua mạng 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
54 140/UBND-VP Công văn - v/v Tăng cường khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản trong giải quyết công việc 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
55 139/UBND-VP Công văn - v.v trao đổi ý kiến nhân sự dự kiến bố trí đảm nhiệm chức danh Công an xã 13/02/2020 Hoàng Văn Sơn
56 138/UBND-VP Công văn - v/v Cập nhật về công tác phòng, chống dịch do chủng mới virus corona gây ra trên địa bàn ngày 12/02/2020 12/02/2020 Hoàng Văn Sơn
57 137/UBND-LĐTBXH Công văn - v/v Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho hộ nghèo 12/02/2020 Hoàng Văn Sơn
58 136/UBND-VP Công văn - v/v Báo cáo về công tác phòng chống dịch do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn 11/02/2020 Hoàng Văn Sơn
59 135/UBND-VP Công văn - v/v Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 2 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2020 11/02/2020 Hoàng Văn Sơn
60 134/UBND-NV Công văn - v/v Giải quyết chế độ theo NQ số 02/2018/NQ-HĐND 11/02/2020 Hoàng Văn Sơn
61 133/UBND-VP Công văn - V/v Tham mưu chuẩn bị nội dung của UBND huyện trình Hội nghị BTV Huyện ủy tháng 2/2020 11/02/2020 Hoàng Văn Sơn
62 132/UBND-VP Công văn - v/v Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020 10/02/2020 Hoàng Văn Sơn
63 131/UBND-VP Công văn - v/v báo cáo về công tác phòng chống dịch do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn 10/02/2020 Hoàng Văn Sơn
64 130/UBND-VP Công văn - v/v Tập trung phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra 10/02/2020 Hoàng Văn Sơn
65 129/UBND-LĐTBXH Công văn - v/v Rà soát đối tượng truy thu BHXH bắt buộc đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng 10/02/2020 Hoàng Văn Sơn
66 128/UBND-VP Công văn - v/v Kiểm tra giám sát của ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Định Hóa năm 2020 10/02/2020 Hoàng Văn Sơn
67 127/UBND-NV Công văn - V/v Viết đơn yêu cầu nhận sáng kiến CCHC hàng năm 10/02/2020 Hoàng Văn Sơn
68 126/UBND-VP Công văn - v/v Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo lần 1 báo cáo chính trị Đai hội thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 10/02/2020 Hoàng Văn Sơn
69 125/UBND-VP Công văn - v/v Không tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02 của UBND huyện để tập trung cho công tác phòng chống dịch do chủng mới của virus Coro gây ra 10/02/2020 Hoàng Văn Sơn
70 124/UBND-NN Công văn - v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm 10/02/2020 Hoàng Văn Sơn
71 123/UBND-NN Công văn - v/v Đề nghị xử lý, khắc phục tồn tại của công trình sửa chữa, nâng cấp đập Đồng Đầm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa 10/02/2020 Hoàng Văn Sơn
72 122/UBND-VP Công văn - v/v báo cáo về công tác phòng chống dịch do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn 09/02/2020 Hoàng Văn Sơn
73 121/UBND-VP Công văn - v/v báo cáo về công tác phòng chống dịch do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn 08/02/2020 Hoàng Văn Sơn
74 120/UBND-VP Công văn - v/v báo cáo về công tác phòng chống dịch do chủng mới của virus corona gây ra trên địa bàn 07/02/2020 Hoàng Văn Sơn
75 119./UBND-VP Công văn - v/v tạm dừng nhập cảnh người nước ngoài đến từ TQ 07/02/2020 Hoàng Văn Sơn