Truy cập nội dung luôn

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai năm 2019

07-01-2020

Báo cáo tổng hợp tình hình công khai năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2019

05-01-2020

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2019

Quyết định công khai dự toán năm 2020

04-01-2020

Quyết định công khai dự toán năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2019

04-10-2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2019

Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2018

18-09-2019

Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2018

Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018

23-07-2019

Công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai quyết toán NSNN năm 2018

22-07-2019

Công khai quyết toán NSNN năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2019

04-07-2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2019

03-04-2019

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2019

Báo cáo tình hình công khai dự toán năm 2019

28-03-2019

Báo cáo tình hình công khai dự toán năm 2019

Công khai dự toán NSNN năm 2019

08-01-2019

Công khai dự toán NSNN năm 2019

Đề nghị phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

15-12-2018

Đề nghị phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Báo cáo đánh giá tình thình thực dự toán NSNN năm 2018 và xây dựng dự toán thực hiện NSNN năm 2019

15-12-2018

Báo cáo đánh giá tình thình thực dự toán NSNN năm 2018 và xây dựng dự toán thực hiện NSNN năm 2019

Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2017

21-09-2018

Báo cáo tình hình công khai quyết toán năm 2017

— Hiển thị 20 kết quả
Hiển thị 1 - 20 of 23 kết quả.