Truy cập nội dung luôn

Đại hội MTTQ xã Trung Hội

27-03-2019 13:06

Sáng ngày 27/3 UB MTTQ xã Trung Hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đã bầu ra Ban thường trực UB MTTQ khóa mới để tiếp tục thực hiện các chương trình hành động của UB MTTQ  trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ qua MTTQ xã Trung Hội đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào thi đua, các cuộc vận động,  góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn xã. Tiêu biểu là các cuộc vận động như: Cuộc vận động  “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 100% các hộ gia đình đăng ký thực hiện nếp sống văn minh, từng bước thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới và các lễ hội truyền thống. Trong 5 năm qua xã Trung Hội đã có trên 6000 lượt hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, chiếm trên 87%, 77% khu dân cư được công nhận làng, xóm văn hóa. Bên cạch đó,  MTTQ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện, các chương trình an sinh xã hội, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 13,12% năm 2014 xuống còn 8,3% năm 2019…
Để thực hiện tốt các chương trình hành động đề ra trong nhiệm kỳ mới, UB MTTQ xã Trung Hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp tại Đại hội, để nhiệm kỳ tới thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động của MTTQ xã đề ra. 

Với tinh thần công khai, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử ra 39 Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Hội đã cử ra Ban Thường trực khóa mới gồm 03 vị Ủy viên, ông Lưu Quang Khánh tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Trung Hội nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng thời, hiệp thương cử các đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện Định Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019-2024.
Buổi chiều cùng ngày, UB MTTQ xã Phú Đình cũng đã tổ chức thành công Đại hội MTTQ xã khóa 18, nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đã bầu ra 33 ủy viên Ủy Ban mặt trận tổ quốc khóa mới, bầu ra Ban thường trực gồm 3 đồng chí, đồng chí Ma Phú Toản, được bầu giữ chức chủ tịch UB MTTQ xã Phú Đình nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là xã cuối cùng của huyện Định Hóa tổ chức xong Đại hội MTTQ cấp cơ sở.
Đến thời điểm này, 24/24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Định Hóa đã tổ chức thành công đại hội MTTQ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội MTTQ huyện Định Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự kiến đại hội MTTQ huyện sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5 năm 2019./.

Thực hiện: Thu Hoài