Truy cập nội dung luôn

​Định Hóa họp ban chỉ đạo thực hiện Đề án 11-ĐA/TU

27-03-2019 13:09

Ngày 27-3 Huyện ủy Định Hóa tổ chức họp ban chỉ đạo thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 03/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 – 2025”. Đồng chí Nguyễn Linh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là: Nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong lãnh đạo và quản lý; tiếp tục đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; kịp thời nắm tình hình dư luận và đề xuất các giải pháp giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những quyết sách đúng đắn, đồng thời hình thành các luồng dư luận tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Đề án cũng nêu lên 05 mục tiêu cụ thể, với 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.
Để triển khai thực hiện Đề án 11, Huyện ủy Định Hóa đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 11-ĐA/TU, cơ quan thường trực là Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng đã xây dựng kế hoạch và quy chế hoạt động của Cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện giai đoạn 2019 – 2025 một cách cụ thể, nhằm quán triệt nội dung của Đề án đến các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể Chính trị - xã hội, quần chúng nhân dân toàn huyện nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về công tác dư luận xã hội, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc điều tra, nắm bắt định hướng dư luận xã hội trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp của Đề án số 11./.

Thực hiện : Trịnh Sơn (Trung tâm VH – TT & TT)