Truy cập nội dung luôn

Khảo sát chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Linh Thông

26-03-2019 08:36

Thực hiện kế hoạch số 38/KH-HĐND  ngày 25/3/2019 của  HĐND huyện về việc Khảo sát thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng nguồn quỹ Tuần cao điểm “tết vì người nghèo” và các nguồn quỹ khác trên địa bàn huyện năm 2018. Chiều 8/4, Ban KT-XH HĐND huyện đã đi khảo sát tại xã Linh thông.

Trước buổi làm việc với lãnh đạo địa phương, đoàn đã đến khảo sát trực tiếp tại hai hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà là hộ bà Hoàng Thị Tịnh thôn Nà Chát và bà Nguyễn Thị Nguyên ở bản Lại. 
Theo báo cáo của xã Linh Thông, năm 2018, Tổng số hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm nhà dột nát là 28 nhà. Trong đó có 8 nhà thuộc hộ nghèo được hỗ trợ từ nguồn quỹ vì người nghèo và nguồn hỗ trợ từ chương trình tuần cao điểm tết vì người nghèo năm 2018. Còn lại 20 nhà thuộc đối tượng chính sách được hỗ trợ theo quyết định 22. Trong đó có 17 nhà xây mới và 3 nhà sửa chữa. Công tác huy động đóng góp các nguồn quỹ, việc rà soát các đối tượng để hỗ trợ được địa phương thực hiện công khai dân chủ đúng đối tượng. 
Cũng tại buổi làm việc, đại diện UB MTTQ xã, cán bộ Lao động TBXH, một số trưởng xóm bản trong xã Linh Thông cũng nêu kiến nghị đề xuất với đoàn về việc mong được nâng mức hỗ trợ cho mỗi hộ để đảm bảo có nguồn kinh phí tương đối khi các hộ thực hiện công trình. Các thành viên đoàn khảo sát và đại diện UB MTTQ huyện, phòng LĐTBXH huyện cũng đã có ý kiến với địa phương trong thực hiện công tác chuẩn bị lập báo cáo, số liệu cần cụ thể hơn; cần thực hiện cụ thể, công khai, minh bạch hơn nữa trong công tác rà soát lựa chọn đối tượng nhằm thực hiện đúng mục đích đúng ý nghĩa về công tác an sinh xã hội cho người dân nghèo, khó khăn và đối tượng chính sách./. 

Thực hiện: Thu Trang – Trịnh Sơn (Trung tâm VH-TT&TT)