Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 8, HĐND xã Trung Hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021

31-07-2019 16:55

Ngày 30/7, HĐND xã Trung Hội tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự họp có đồng chí Lương Văn Ngân – PCT HĐND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và đại biểu HĐND xã khóa XIX.

Toàn cảnh kỳ họp

          Tại kỳ họp này, HĐND xã Trung Hội đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào một số báo cáo của HĐND, UBND, UBMTTQ xã như: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019, Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND, các Ban HĐND xã 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8; Thông báo của UBMTTQ xã trong công tác tham gia xây dựng chính quyền trước kỳ họp thứ 8 HĐND xã…

Kết thúc kỳ họp, HĐND xã Trung Hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019, Nghị quyết quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Nghị quyết bổ sung ngân sách xã năm 2018 và Nghị quyết quyết toán ngân sách xã Trung Hội năm 2018./.

Thực hiện: Dương Chiêm