Truy cập nội dung luôn

Thường trực Hộ đồng nhân dân huyện họp thường kỳ tháng 8 năm 2019

06-09-2019 07:53

Chiều 19/8, đồng chí Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019 để xem xét, thảo luận một số nội dung theo thẩm quyền (ảnh).
Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe, thảo luận, tham gia ý kiến về các nội dung: Dự thảo báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 8, HĐND huyện; Dự thảo kế hoạch giám sát 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND huyện; Thông tin của Ban Kinh tế - HĐND huyện về kế hoạch giám sát của Ban trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, xem xét một số tờ trình của UBND huyện về điều hành ngân sách năm 2019.
Kết luận phiên họp, đồng chí Lương Văn Lành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, thống nhất ý kiến của các đại biểu. Đồng thời, nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm của HĐND huyện trong tháng 9 năm 2019. Yêu cầu các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện cần bám sát đề cương gợi ý báo cáo để nắm rõ nội dung chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện chính sách để tổ chức giám sát bám sát thực tế, có chất lượng. Đối với các dự thảo báo cáo sau khi bổ sung hoàn thiện sẽ ban hành và thông báo cho các địa phương, đơn vị về lịch công tác theo chức năng, báo cáo định kỳ với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.
Thực hiện: Dương Chiêm