Truy cập nội dung luôn

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Biên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

22-06-2020 14:43

Ngày 19/6, Đảng bộ xã Định Biên tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, cùng 140 đại biểu chính thức dự Đại hội đại diện cho 253 đảng viên trên toàn xã Định Biên.

Đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Định Biên đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức thực hiện tốt 13 mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 23, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Các chỉ tiêu hoàn thành đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra như: Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm tăng 26,6 %, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 30 triệu đồng/người/ năm, tổng thu sản lượng lương thực có hạt trên 2 nghìn tấn, đàn gia xúc gần 35 nghìn con, trong đó đàn trâu 200 con, bò 62 con, đàn lợn trên 2 nghìn con, gia cầm trên 30 nghìn con, giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp đạt 75 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 3,7%; giải quyết việc làm hàng năm trên 90 lao động, 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ một; Qua đáng giá  hàng năm có trên 96% tổ chức chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp được 12 đảng viên mới, năm 2020 xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Định Biên đề ra mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận của nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực xây dựng xã Điện Biên vững mạnh toàn diện, phấn đấu về đích nông thôn mới trong nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Định Biên quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy nội lực và sức mạnh khối đại đoàn kết, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của xã; tạo sự đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. 

Tới dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội, đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Định Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Định Biên cần xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế toàn diện và vững chắc, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đôi với phát triển thương mại dịch vụ; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, lựa chọn các loại cây, con phù hợp với địa phương đưa vào sản xuất. Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã có phẩm chất đạo đức tốt được nhân dân tín nhiệm.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Biên, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đại biểu xã Định Biên đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ xã Định Biên khóa XXIV, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Lương Thế Đồng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Định Biên  nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thực hiện: Triệu Voi