Truy cập nội dung luôn

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Kim Phượng

26-06-2020 15:08

Với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, đoàn kết, phấn đấu xây dựng xã Kim Phượng đạt chuẩn nông thôn mới, ngày 24/6, Đảng bộ xã Kim Phượng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Kim Phượng và Đảng bộ xã Kim Sơn thuộc 2 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Kim Sơn và Kim Phượng. Sau khi sáp nhập và thành lập xã Kim Phượng, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân xã Kim Phượng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở; tranh thủ các nguồn lực đầu tư của nhà nước, sự đồng thuận của nhân dân, khắc phục mọi khó khăn; tiếp tục triển khai phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: Diện tích lúa đạt 101,4% kế hoạch vụ xuân, năng suất đạt 54 tạ/ha, sản lượng trên 1.500 tấn; diện tích trồng rừng mới đạt 24,3ha đạt 105,7% kế hoạch; giá trị sản xuất TTCN, TM, DV ước đạt 7 tỷ dồng; xã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Về công tác xây dựng Đảng, 5 tháng đầu năm sau khi sáp nhập, đảng ủy xã đã kiện toàn được lại còn 22 chi bộ; xét và lập danh sách cử 5 đồng chí đi học lớp đối tượng đảng…Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận thống nhất phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện; Đồng thời, thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Sằm Văn Bách được tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng bộ xã Kim Phượng, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Thực hiện: Dương Chiêm - Thu Hoài